BMETE47MN25

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Megismerés és érzelem
A tárgy angol címe: 
Cognition and Emotion
2
0
0
v
Kredit: 
3
A tantárgy felelős tanszéke: 
Kognitív Tudományi Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Demeter Gyula
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi adjunktus
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2015.09.01.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2016.01.25
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Általános pszichológia, az idegrendszer működése
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
Pszichológia mesterszak, Kognitív pszichológia szakirány kötelező tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

1. Bevezetés, példák, kedvcsináló
2. Érzelmek pszichológiája
3. Érzelmek idegrendszeri háttere
4. Megismerés idegrendszeri háttere
5. Érzelmek és gondolkodás kölcsönhatásai I.
6. Érzelmek és gondolkodás kölcsönhatásai II.
7. Az érzelmi életünk és gondolkodásunk fejlődése a gyerekkorban
8. Alvás és érzelmi információfeldolgozás.
9. Ha sérül az agy: gondolkodás és érzelem agysérülés után
10. Ha rosszul működik az agy - gondolkodás és érzelem zavarai I.
11. Ha rosszul működik az agy - gondolkodás és érzelem zavarai II.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
Zárthelyi dolgozat a félév végén - legalább elégséges teljesítmény
Pótlási lehetőségek: 
A TVSZ-nek megfelelően.
Konzultációs lehetőségek: 
Fogadóórán, e-mailen
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Panksepp, J.: Affective Neuroscience, Oxford University Press, 1998.
Pléh - Kovács - Gulyás (szerk.): Kognitív idegtudomány, Budapest, Osiris Kiadó, 2003.
Oatley, K., Jenkins, J. : Érzelmeink. Budapest, Osiris. 2001.
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
10
Felkészülés zárthelyire: 
16
Zárthelyik megírása: 
4
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
18
Egyéb elfoglaltság: 
14
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
90
Ellenőrző adat: 
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Demeter Gyula
Beosztás: 
egyetemi adjunktus
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Kognitív Tudományi Tanszék
Név: 
Dr. Simor Péter
Beosztás: 
egyetemi adjunktus
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Kognitív Tudományi Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Kéri Szabolcs
A tantárgy adatlapja PDF-ben: