BMETE47MN26

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Neurobiológia 1. - Alapok és az észlelés neurobiológiája
A tárgy angol címe: 
Neurobiology 1. - Foundations and Neurobiology of Perception
2
2
0
v
Kredit: 
5
A tantárgy felelős tanszéke: 
Kognitív Tudományi Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Zimmer Márta
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
adjunktus
Akkreditációs adatok
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2016.01.25
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Alapvető középiskolai biológiai tudás
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
Pszichológia mesterszak, Kognitív pszichológia szakirány kötelező tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

1. óra Alapvető idegi folyamatok, sejtmembrán, akciós potenciál 2. óra A szinapszis 3. óra Autonóm idegrendszer, hipothalamus 4. Észlelés bevezetés - vizsgálati módszerek 5. Szenzoros és motoros integráció 6. Az idegsejttől a kognícióig 7. Szomatoszenzoros rendszer I. - periféria 8.
Szomatoszenzoros rendszer II. - központi feldolgozás, fájdalom- és hőérzékelés 9. Látás alapjai I. - Alacsonyszintű látás 10. Látás alapjai II. - Magasabbszintű látás 11. Hallás alapjai 12. Kemoszenzoros érzékelés - szaglás, ízlelés

Gyakorlat 1.: a HHSIM nevű szimulációs program – bevezetés Gyakorlat 2.: a HHSIM nevű szimulációs program – alkalmazás Gyakorlat 3.: a HHSIM nevű szimulációs program – feladatsor megoldása Gyakorlat 4.: a vizuális rendszer adaptációs jellegzetességei Gyakorlat 5.: egy adaptációs paradigma ismertetése Gyakorlat 6.: az ingeranyag előállításához szükséges programcsomag bemutatása Gyakorlat 7.: egyéni adatgyűjtés Gyakorlat 8.: az adatok statisztikai elemzése Gyakorlat 9.: az eredmények prezentálása

Követelmények szorgalmi időszakban: 
A gyakorlathoz a szorgalmi időszakban beadandó feladatok teljesítése
Követelmények vizsgaidőszakban: 
Az elméleti anyagból szóbeli vagy írásbeli vizsga
Pótlási lehetőségek: 
A TVSZ-nek megfelelően.
Konzultációs lehetőségek: 
Az órák ideje alatt illetve a vizsgaidőszak idején heti rendszerességgel, később megjelölendő időpontban
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Fonyó Attila: Élettan gyógyszerészhallgatók részére. Budapest, Medicina Kiadó, 2007. – releváns fejezetek
Purves, Brannon, Cabeza, Huettel, LaBar, Platt, Woldorff: Principles of Cognitive Neuroscience. Sinauer, USA, 2008.
Kandel, Schwartz, Jessell: Principles of Neural Science. McGraw, Hill, USA, 2007. – releváns fejezetek
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
56
Félévközi felkészülés órákra: 
28
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
28
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
38
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
150
Ellenőrző adat: 
150
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Kovács Gyula
Beosztás: 
egyetemi tanár
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Kognitív Tudományi Tanszék
Név: 
Dr. Zimmer Márta
Beosztás: 
egyetemi adjunktus
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Kognitív Tudományi Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Kéri Szabolcs
A tantárgy adatlapja PDF-ben: