BMETE47MN32

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Pszichológiatörténet
A tárgy angol címe: 
History of Psychology
A tárgy rövid címe: 
Pszichológiatörténet
0
2
0
f
Kredit: 
2
A tantárgy felelős tanszéke: 
Kognitív Tudományi Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Pajkossy Péter
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi adjunktus
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2016.03.08
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2016.06.20
Tematika
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
Pszichológia mesterszak, Kognitív pszichológia specializáció kötelezően választható tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

A tantárgy célkitűzése:Áttekintést adni a pszichológia tudományának történetéről, példákkal illusztrálni a tudományág fejlődésének meghatározó pontjait, illetve áttekinteni a pszichológia alkalmazásait, társadalmi visszhangját a XX. század különböző szakaszaiban. A cél nem a pszichológia történetének tételes ismertetése, hanem a tudományág fejlődésének bizonyos, jellemző vagy fontos epizódjainak részletesebb körüljárása.A tantárgy részletes tematikája:1. Pszichológiatörténet – áttekintés2. Trendek a mai tudományos pszichológiában3. Pszichológia, mint tudomány fejlődése: Paradigmaváltások, tudományos viták a pszichológiában4. Egy paradigmaváltás elemzése: a kognitív forradalom5. Pszichológia, mint alkalmazott tudomány fejlődése6. Tudomány és a mentális betegségek gyógyítása7. Pszichológia hatása a XX. században8. Tudományos pszichológia és a társadalmi kontextus egymásra hatása ­ IQ mérés társadalmi hatásai9. Idegtudomány fejlődése és ennek hatása a pszichológiára10. Agyi képalkotás jövőbeli alkalmazási lehetőségei és ennek következményei

Követelmények szorgalmi időszakban: 
Zárthelyi dolgozat a félév végén­ legalább elégséges teljesítmény, vagyElőadás tartása valamelyik óra során
Pótlási lehetőségek: 
A TVSZ-nek megfelelően.
Konzultációs lehetőségek: 
Fogadóórán, e­mailen
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Pléh Csaba: Pszichológiatörténet. Osiris, Budapest. 2000.
John D. Greenwood: A conceptual history of Psychology. McGraw­Hill, New­York. 2009
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
10
Felkészülés zárthelyire: 
10
Zárthelyik megírása: 
2
Házi feladat elkészítése: 
5
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
5
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
60
Ellenőrző adat: 
60
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Pajkossy Péter
Beosztás: 
egyetemi adjunktus
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Kognitív Tudományi Tanszék
Név: 
     
Beosztás: 
     
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
     
A tanszékvezető neve: 
Dr. Lukács Ágnes
A tantárgy adatlapja PDF-ben: