BMETE90AX24

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Matematika E1
A tárgy angol címe: 
Mathematics E1
A tárgy rövid címe: 
Matematika E1
2
1
0
v
Kredit: 
3
A tantárgy felelős tanszéke: 
Matematika Intézet
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Barabás Béla
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2006.05.22.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2006.06.13.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Középiskolai matematika törzsanyag
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
Építészmérnöki Kar BSc képzésének kötelező alaptárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

A számokról. ( természetes számok, misztikus számok, arányok, harmonikus, esztétikus, analóg, aranymetszés, irracionális számok, valós számok, a matematika fejlődése, kapcsolata művészetekkel és más tudományágakkal.)
Sorozatok. (Végtelen számsorozat, pontsorozat, torlódási pont, határérték, az e szám) Függvények. ( elemi függvények és függvénytani fogalmak, határérték, folytonosság) Differenciálszámítás ( Differenciálhányados és derivált fogalma, kiszámítása )
A differenciálhányados alkalmazásai ( szélsőérték feladatok )
Geometria. ( A sík izometriái, transzformáció csoportok, szimmetriák, szabályos és félig szabályos mozaikok, frízek, rozetták, tapéták. ) Komplex számok. ( Értelmezése, műveletek, alkalmazások)
Lineáris algebra (vektorok, koordináták, transzformációk. )
Mátrixok (lineáris transzformáció Euklideszi terekben, mátrix műveletek, inverz mátrix, sajátérték probléma ) Lineáris egyenletrendszerek ( egyenletrendszerre vezető problémák, megoldási módszerek)
A határozatlan integrál
A határozott integrál
Az integrálszámítás alkalmazásai
Sorok. ( Végtelen összeg értelmezése és tulajdonságai )

Követelmények szorgalmi időszakban: 
kéthetenként kötelező házifeladat beadás,3 zárthelyi dolgozat
Követelmények vizsgaidőszakban: 
írásbeli vozsga
Pótlási lehetőségek: 
zárthelyi pótlása a pótlási héten
Konzultációs lehetőségek: 
hetente két alkalommal intézeti konzultáció
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Thomas: calculus (egységes Műegyetemi tankönyv), valamint a Bólyai sorozat vonatkozó könyvei
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
42
Félévközi felkészülés órákra: 
12
Felkészülés zárthelyire: 
12
Zárthelyik megírása: 
3
Házi feladat elkészítése: 
15
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
6
Összesen: 
90
Ellenőrző adat: 
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Barabás Béla
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Sztochasztika Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Tóth Bálint
A tantárgy adatlapja PDF-ben: