BMETE90AX36

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Matematika A3g környezetmérnököknek
A tárgy angol címe: 
Mathematics A3g for Environment Engineers
A tárgy rövid címe: 
MatematikaA3g
0
2
0
f
Kredit: 
2
Ajánlott/Kötelező előtanulmányi rend
1.Követelménytárgy kódja: 
BMETE90AX02
1.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
Matematika A2
A tantárgy felelős tanszéke: 
Matematika Intézet
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Tóth János
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2008.08.29.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2008.09.17.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Lineáris algebra, komplex aritmetika, egy- és többváltozós függvények differenciál- és integrálszámítása
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
A Vegyészmérnöki Kar Környezetmérnök alapképzésének szabadon választható tárgya.
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

Elsőrendű közönséges differenciálegyenletek
Explicit közönséges elsőrendű differenciálegyenlet és megoldása. Egyszerű típusok.
Lineáris rendszerek
Magasabbrendű egyenletek
A Laplace-transzformáció fogalma és alapvető tulajdonságai
A kvalitatív elmélet elemei
Parciális differenciálegyenletek

A Mathematica alkalmazása differenciálegyenletek vizsgálatára

Követelmények szorgalmi időszakban: 
2 zárthelyi, a gyakorlati jegybe beszámít az évközi szereplés, és a házi feladatok is, TVSz szerint.
Pótlási lehetőségek: 
Pótzárthelyi, a TVSznek megfelően.
Konzultációs lehetőségek: 
Fogadó órán személyesen, folyamatosan, emailben folyamatosan.
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Tóth J., Simon L. P.: Differenciálegyenletek. Bevezetés az elméletbe és az alkalmazásokba, TYPOTEX, Budapest, 2005.
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
14
Felkészülés zárthelyire: 
4
Zárthelyik megírása: 
4
Házi feladat elkészítése: 
10
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
60
Ellenőrző adat: 
60
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Tóth János
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Analízis Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Horváth Miklós
A tantárgy adatlapja PDF-ben: