BMETE91AM19

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Mesterséges intelligencia logikai módszerei
A tárgy angol címe: 
Logical Methods in Artificial Intelligence
A tárgy rövid címe: 
MestersIntellig
2
0
0
v
Kredit: 
2
Ajánlott/Kötelező előtanulmányi rend
1.Követelménytárgy kódja: 
BMEVISZA213
1.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
Algoritmuselm
2.Követelménytárgy kódja: 
BMETE91AM08
2.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
Informatika1
A tantárgy felelős tanszéke: 
Algebra Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Simon András
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2006.01.30.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2006.09.20.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Logika
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
TTK Matematika (BSc) képzés Alkalmazott szakirányának kötelező tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

A logika szerepe a mesterseges intelligenciában: hétköznapi gondolkodás formalizálása, tudásreprezentáció, tervezés. Tudásreprezentáció kijelentés és elsőrendű logikában.
Praktikus elsőrendű logika, az elsőrendű logika variánsai és gyengítései: szemantikus hálók, leíró logikák, igazság -karbantartó rendszerek. Játékstratégiák és formális logika, játékok, mint keresési stratégiák.
Modális logika: Kripke-szemantika, teljességi tételek, véges frame tulajdonság, eldönthetőség, temporális logika, dinamikus logika, elsőrendű modális logika.
Modális logika egy alkalmazása: tudásról való érvelés többszereplős rendszerekben. A tervezés logikái: szituációkalkulus,eseménykalkulus.
Bizonytalan tudás és következtetés: valószínűségi (induktív) logika, következtetések valószínűséggel, valószínűségi hálók, nem-monoton logika.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
Az órákon való részvétel, az aláírás megszerzése
Követelmények vizsgaidőszakban: 
Szóbeli vizsga
Pótlási lehetőségek: 
A Tanulmányi és vizsgaszabályzat szerint
Konzultációs lehetőségek: 
Számonkérés előtt szervezett konzultációk, egyéni konzultációk fogadóórákon
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Fagin, R., Halpern, J.Y., Moses, Y., Vardi, M.Y., Reasoning About Knowledge, MIT Press, 1995
Goldblatt, R., Logics of Time and Computation, 2nd ed, CSLI Publications, 1992
Russell, S., Norvig, P., Mesterséges intelligencia modern megközelítésben, PANEM, 2000
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
7
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
25
Összesen: 
60
Ellenőrző adat: 
60
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Simon András
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Algebra Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Rónyai Lajos
A tantárgy adatlapja PDF-ben: