BMETE91AM25

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Informatika 2
A tárgy angol címe: 
Informatics 2
1
0
2
f
Kredit: 
3
Ajánlott/Kötelező előtanulmányi rend
1.Követelménytárgy kódja: 
BMETE91AM24
1.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
Informatika1
A tantárgy felelős tanszéke: 
Algebra Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Wettl Ferenc
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2010.06.01.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2010.07.20.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Informatikai alapismeretek (GUI, shell, ASCII editálás, programozás elemi szinten)
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
TTK Matematika BSc szak kötelező tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

ALCÍM: Eljárás- és objektumközpontú programozás

CÉL: A tárgy célja az eljárás- és az objektumközpontú programozás megismerése egy-egy alkalmas nyelv segítségével (pl. valamely C-típusú nyelv és valamely scriptnyelv, pl. Python). Az egyes nyelvi elemek összehasonlító elemzése során más nyelvek is vizsgálhatók (pl. C++, Java…).

TEMATIKA:
Változók, típusok, sztringek, tömbök, értékadás. Szekvencia, elágazás, ciklus. Iteráció, rekurzió. Függvények és eljárások. I/O, fájlkezelés.
Adatstruktúrák: lista, verem, fa. Algoritmusok, fa bejárása.
Az objektumközpontú programozás alapjai: osztály, példány, tagváltozók, metódusok, bezárás, konstruktor, destruktor, operátor overload, öröklés. Szabványos sablon könyvtárak. Kivétel kezelés.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
Beszámolók, kis-ZH-k és házifeladatok rendszeres teljesítése, és az egyéni projekt feladat megfelelő végrehajtása.
Pótlási lehetőségek: 
TVSZ szerint
Konzultációs lehetőségek: 
Zárthelyik előtt, és szükség szerint
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
http://www.python.org/
http://sagemath.org/
online oktatási anyagok
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
42
Félévközi felkészülés órákra: 
28
Felkészülés zárthelyire: 
4
Zárthelyik megírása: 
4
Házi feladat elkészítése: 
12
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
90
Ellenőrző adat: 
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Wettl Ferenc
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Algebra Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Rónyai Lajos
A tantárgy adatlapja PDF-ben: