BMETE927317

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Aktualitások az approximációelméletben
A tárgy angol címe: 
Actualities in Approximation Theory
A tárgy rövid címe: 
AktualitásokApproxElm
2
0
0
v
Kredit: 
3
Ajánlott/Kötelező előtanulmányi rend
1.Követelménytárgy kódja: 
BMETE921002
1.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
Anal.2 mat
1.Köv.tárgyat kiváltó 1.tárgy kódja: 
BMETE921567
1.Köv.tárgyat kiváltó 1.tárgy (rövidített) címe: 
Anal.2 info
1.Köv.tárgyat kiváltó 2.tárgy kódja: 
BMETE901919
1.Köv.tárgyat kiváltó 2.tárgy (rövidített) címe: 
Mat.. A3 fiz.
A tantárgy felelős tanszéke: 
Analízis Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
G. Horváth Ákosné
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
tud. főmunkatárs
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2006.11.06.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2006.12.19
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Valós és komplex analízis
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
Szabadon választható tágy a TTK és a VIK PhD és MSc képzéseiben
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

Sűrűségi problémák:
Stone-Weierstrass, Ahiezer-Babenko, Müntz-típusú tételek
Ortogonális polinomok:
Motiváció: sajátérték probléma, harmonikus analízis, elektrosztatika, véletlen mátrixok. Ortogonalitás mértékre, belső szorzatra, mátrixortogonális polinomok.
Padé approximáció. Potenciálelmélet alkalmazásai a polinom egyenlőtlenségk és polinomapproximació területén. Véges-végtelen, Remez, Markov típusú egyenlőtlenségek.
Gyakori problémák: waveletek és spline-ok.

A tantárgy célja a legújabb kutatási területek ismeretanyagának bekapcsolása a már elsajátított tananyagba, a szerteágazó témakörök rendezése és felkészítés az önálló kutatásra…

Követelmények szorgalmi időszakban: 
kiselőadás
Követelmények vizsgaidőszakban: 
vizsga
Pótlási lehetőségek: 
megbeszélés szerint, vizsgaidőszakban
Konzultációs lehetőségek: 
igény szerint
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Surveys in Aproximation Theory ed. A. Pinkus (e-folyóirat)
Aktuális cikkek
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
31
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
12
Vizsgafelkészülés: 
19
Összesen: 
90
Ellenőrző adat: 
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
G. Horváth Ákosné
Beosztás: 
tud. főmunkatárs
A tanszékvezető neve: 
Dr. Petz Dénes
A tantárgy adatlapja PDF-ben: