BMETE929306

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Lineáris rendszerek analízise 1
A tárgy angol címe: 
Analysis of Linear Systems 1
A tárgy rövid címe: 
LinRendszAnal1
2
0
0
v
Kredit: 
3
Ajánlott/Kötelező előtanulmányi rend
1.Követelménytárgy kódja: 
BMETE901918
1.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
Matematika B2
1.Köv.tárgyat kiváltó 1.tárgy kódja: 
BMETE921019
1.Köv.tárgyat kiváltó 1.tárgy (rövidített) címe: 
Funkanal
1.Köv.tárgyat kiváltó 2.tárgy kódja: 
BMETE921898
1.Köv.tárgyat kiváltó 2.tárgy (rövidített) címe: 
Funkanal
Kizáró tantárgyak: 
BMETE925016 Lineáris rendszerek analízise régi változat
A tantárgy felelős tanszéke: 
Analízis Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Nagy Béla
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi tanár
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2005.03.11.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2005.04.11.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Mátrixelmélet haladó szinten. Funkcionálanalízis. Operátorelmélet Hilbert és Banach terekben
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
választható tárgy (doktoranduszoknak is)
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

Lineáris differenciálegyenletek és átmeneti mátrix. Lineáris operátorok szerkezete véges dimenziós terekben. Irányíthatóság. Megfigyelhetőség. Az un. impulzusválasz és realizálások. Minimális realizálások, az idővariáns eset. Az un. frekvenciaválasz. Az idővariáns realiz álások elmélete. A
McMillan fokszám.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
Három alkalommal szeminárium jellegű előadás kijelölt anyagból. Ennek eredményes teljesítése vizsgaként elfogadott.
Követelmények vizsgaidőszakban: 
Elméleti vizsga a teljes anyagból azok számára, akik az a) pontot nem teljesítették, vagy javítani kívánnak.
Pótlási lehetőségek: 
TVSz szerint
Konzultációs lehetőségek: 
A szeminárium jellegű előadás illetve a vizsga előtt
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Roger W. Brockett, Finite dimensional linear systems, (Wiley, 1970)
C. K. Chui and G. Chen, Discrete H optimization, Springer, Berkin, 1997
N. Young, An introduction to Hilbert space, Cambridge Univ. Press, Cambridge, 1989
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
18
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
9
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
35
Összesen: 
90
Ellenőrző adat: 
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Nagy Béla
Beosztás: 
egy. tanár
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Analízis Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Petz Dénes
A tantárgy adatlapja PDF-ben: