BMETE92MC12

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Informatika
A tárgy angol címe: 
Informatics
A tárgy rövid címe: 
Informatika
2
2
0
v
Kredit: 
5
A tantárgy felelős tanszéke: 
Analízis Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Tóth János
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2010.05.06.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2010.11.03.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Elemi számítógépes ismeretek
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
TTK Kognitív tanulmányi MA képzés kötelező tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

A tantárgy célja az, hogy a hallgatókat megismertesse egy számos területen (számolás, szimuláció, ábrázolás, prezentáció stb.) rend kívül hatékony eszközzel, a Mathematica programmal, amely a hallgatók későbbi kutató munkájában is jólhasználható majd. A program (7es változata)
arra is alkalmas, hogy bemutassa a számítógéptudomány legújabb fejleményeit, pl. a programozási paradigmákat, különs tekintettel a funkcionális programozásra. Egyes matematikai fogalmak ismertetésére vagy ismétlésére is használjuk a tárgyat.
Részletes tematika
Matematikai programcsomagok. - Intelligens számológép: elemi matematikai alkalmazások. - Kernel, front end, csomagok, demonstrációk. - Számok, egyenletmegoldás. - Ábrázolás, grafika. - Animáció, manipuláció, hang. - A Mathematica nyelve. Listák, általánosított listák. - Funkcionális programozás. - Szabályalapú programozás. Átírási szabályok. Mintaillesztés. - Procedurális programozás. - (Diszkrét, folytonos, sztochasztikus) matematikai alkalmazások. - Nyelvészeti alkalmazások. - A képfeldolgozás elemei.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
Házi feladatok beadása, zárthelyik megírása
Követelmények vizsgaidőszakban: 
Szóbeli és írásbeli vizsga
Pótlási lehetőségek: 
TVSz szerint
Konzultációs lehetőségek: 
Heti fogadó órán, e-mailben folyamatosan, zárthelyik és vizsgák előtt
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Szili L., Tóth J.: Matematika és Mathematica, ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 1996.
Gray, J. W., Mastering Mathematica. Programming methods and applications, AP Professional, Boston, etc., 1994.
Előadó által kiadott notebookok és jegyzetek, web oldalak
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
56
Félévközi felkészülés órákra: 
14
Felkészülés zárthelyire: 
20
Zárthelyik megírása: 
4
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
24
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
32
Összesen: 
150
Ellenőrző adat: 
150
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Tóth János
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Analízis Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Horváth Miklós
A tantárgy adatlapja PDF-ben: