BMETE92MM34

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Kvantum-információelmélet kutatószeminárium 2
A tárgy angol címe: 
Quantum Information Theory Research Seminar 2
A tárgy rövid címe: 
KvantumInfElmKutSzeminárium2
2
0
0
f
Kredit: 
3
A tantárgy felelős tanszéke: 
Analízis Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Mosonyi Milán
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2017.05.17.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2017.06.01.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Erős lineáris algebrai alapok. Előnyt jelent a mátrixanalízis, funkcionálanalízis, a kvantummechanika, illetve a kvantum-információelmélet tárgyak
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
bármely szakon szabadon választható
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

 

A kutatószeminárium célja a kvantum-információelmélet legújabb eredményeinek nyomon követése és a vonatkozó szakirodalom közös feldolgozása, illetve ehhez kapcsolódóan lehetséges kutatási projektek kidolgozása. A szemináriumot elsősorban azoknak a doktori és mesterképzésben résztvevő matematikus és fizikus hallgatóknak ajánljuk, akik szeretnének a bevezető kurzusok szintjénél jobban elmélyedni a kvantummechanika matematikájában és információelméleti alkalmazásaiban, esetleg ilyen irányban TDK-dolgozatot, diplomamunkát vagy doktorit írni, de azoknak is, akik csak szeretnének egy izgalmas téma tanulása közben jártasságra szert tenni tudományos publikációk feldolgozásában, illetve fejleszteni prezentációs készségeiket. Jegyet szerezni rendszeres aktív részvétellel lehet, ami a szemináriumi előadások legalább 70%-án való megjelenést, és (a résztvevők számától függően) két vagy három előadás tartását jelenti.

 

Követelmények szorgalmi időszakban: 
Szemináriumi előadások legalább 70%-án való megjelenés, és a (résztvevők számától függően) két vagy három előadás tartása
Pótlási lehetőségek: 
A TVSZ szerint
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
M. Nielsen, I.A. Chuang: Quantum Computation and Quantum Information, Cambridge University Press, 2010
Mark M. Wilde: Quantum Information Theory, Cambridge University Press, 2013
https://arxiv.org/
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
62
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
90
Ellenőrző adat: 
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Mosonyi Milán
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Analízis Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Horváth Miklós