BMETE92MM45

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Haladó mátrixanalízis szeminárium
A tárgy angol címe: 
Advanced Matrix Analysis Seminar
A tárgy rövid címe: 
HaladóMátrixanalízis
2
0
0
f
Kredit: 
3
A tantárgy felelős tanszéke: 
Analízis Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Mosonyi Milán
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2022.02.03.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2022.02.04.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Lineáris algebra
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
TTK matematikus és fizikus MSc képzések szabadon választható tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

A szeminárium keretein belül a hallgatók az oktató irányításával önállóan dolgoznak fel különböző témákat a mátrixanalízisen belül, ezekből előadást készítenek, és azt prezentálják. A konkrét témák az alábbi fő témakörökből kerülhetnek ki:  
1. Pozitív szuperoperátorok (n-pozitivitás, teljes pozitivitás, Schwarz leképezések, egyenlőtlenségek, spektrum, reverzibilitás).
2. Mátrixfügvények kalkulusa (Fréchet-derivált, Taylor sorfejtés, első- és magasabbrendű különbségi hányados függvények).
3. Operátor monotonitás és operator konvexitás. Operátor közepek.
4. Kvantum divergenciák és tulajdonságaik.
5. Interpolációs módszerek.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
Félévközi beszámolók
Pótlási lehetőségek: 
A TVSZ szerint
Konzultációs lehetőségek: 
Az oktatóval egyeztetve
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Rajendra Bhatia: Matrix Analysis
Rajendra Bhatia: Positive Definite Matrices
Fumio Hiai: Matrix Analysis: Matrix Monotone Functions, Matrix Means, and Majorization
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
14
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
48
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
90
Ellenőrző adat: 
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Mosonyi Milán
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Analízis Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Matolcsi Máté