BMETE93MM31

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Bevezetés a közgazdasági dinamikába
A tárgy angol címe: 
Introduction to Dinamics in Economics
A tárgy rövid címe: 
BevKözgazdDinamika
0
2
0
f
Kredit: 
2
A tantárgy felelős tanszéke: 
Differenciálegyenletek Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Pintér Miklós
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2019.07.25.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2019.07.29.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
analízis, lineáris algebra, valószínűségszámítás, játékelmélet
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
TTK Matematikus és Alkalmazott matematikus MSc szakok kötelezően választható tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

Ismételt játékok: Ismételt játékok véges és végtelen horizonttal, néptétel, trigger stratégia, büntetés és jutalom fogalma és szerepe, Nem teljes információs ismételt játékok, monitoring.

Sztochasztikus játékok: Sztochasztikus játékok, egyensúly létezése, epsilon-optimális egyensúly, zérus-összegű sztochasztikus játékok.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
Kettő zárthely dokgozat teljesítése
Pótlási lehetőségek: 
A TVSZ szerint
Konzultációs lehetőségek: 
A tárgy oktatójának heti rendszerességgel meghirdetett fogadóóráján
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
A. Rubinstein, M.J. Osborne: A Course in Game Theory, MIT Press (1994)
J.F. Mertens, S. Sorin, S. Zamir: Repeated Games, Cambridge University Press (2015).
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
8
Felkészülés zárthelyire: 
20
Zárthelyik megírása: 
4
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
60
Ellenőrző adat: 
60
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Pintér Miklós
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Differenciálegyenletek Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Illés Tibor