BMETE947210

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Kvantum csatornák
A tárgy angol címe: 
Quantum Channels
2
0
0
v
Kredit: 
3
A tantárgy felelős tanszéke: 
Geometria Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Vrana Péter
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi adjunktus
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2014.05.12.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2014.09.10
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Lineáris algebra, Valószínűségszámítás
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
Szabadon választható tárgy matematikus és fizikus Msc és PhD hallgatóknak
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

Kvantummechanika alapjainak áttekintése, állapotok, obszervábilisek, csatornák, összetett rendszerek, kvantum -klasszikus rendszerek, mérések. Távolságok az állapotok és obszervábilisek terén, kontrakciós együtthatók. Csatorna-félcsoportok. Entrópiák és kölcsönös információ. Kvantum
forrás, zajmentes kódolás. Csatorna klasszikus és kvantum kapacitása, sűrű kódolás. Lokális operációk összetett rendszereken, összefonódott állapotok és transzformációik. Heisenberg-kép és végtelen szabadsági fokú rendszerek alapjai.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
házi feladatok beadása
Követelmények vizsgaidőszakban: 
szóbeli vizsga
Pótlási lehetőségek: 
A TVSZ szerint
Konzultációs lehetőségek: 
Az előadóval egyeztetve
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Mark M. Wilde, From Classical to Quantum Shannon theory, 2012
Michael M. Wolf, Quantum Channels & Operations – Guided Tour, 2012
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
28
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
10
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
24
Összesen: 
90
Ellenőrző adat: 
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Vrana Péter
Beosztás: 
egyetemi adjunktus
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Geometria Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. G. Horváth Ákos
A tantárgy adatlapja PDF-ben: