BMETE94AX13

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Konstruktív geometria
A tárgy angol címe: 
Constructive Geometry
A tárgy rövid címe: 
KonstruktívGeom
2
0
0
v
Kredit: 
2
Ajánlott/Kötelező előtanulmányi rend
1.Követelménytárgy kódja: 
BMETE90AX00
1.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
MatematikaA1
A tantárgy felelős tanszéke: 
Geometria Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Prok István
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2009.11.03.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2009.11.30.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Egyváltozós analízis, ábrázoló geometria alapjai
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
Szabadon választható tárgy mérnök BSc hallgatóknak
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

Térbeli feladatok numerikus megoldása az analitikus geometria eszközeivel.

Síkbeli és térbeli görbék ábrázolása és analitikus leírásuk: kúpszeletek, cikloisok, körevolvens, csavarvonal, Viviani-görbe, stb.

Felületek ábrázolása és analitikus megadása. Forgásfelületek és vonalfelületek síkmetszete és áthatása. Síkbafejthető felületek szerkesztése és palástjuk kiterítése.

Transzformációk: fixponttal rendelkező egybevágóságok általános megadása, homogén koordináták, affin és projektív transzformációk, szimmetriák.

Síklapú testek számítógépi modellezése: fontosabb adatstruktúrák, megjelenítési módok, műveletek.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
3 db, egyenként 5 pontos HF beadása. Az aláírás feltétele, hogy mindegyik HF legalább 2 pont értékű legyen.
Követelmények vizsgaidőszakban: 
Szóbeli vizsga
Pótlási lehetőségek: 
A HF-ok a szogalmi időszakban teljes értékűen, a pótlási időszakban pedig maximum 3 pontért pótolhatók.
Konzultációs lehetőségek: 
Igény szerint, az előadóval egyeztetve
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Strommer Gyula: Geometria
Vermes Imre: Geometria útmutató és példatár (410661)
Reiman István, Szilvási Márta: Geometriai feladatok (41007)
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
14
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
6
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
12
Összesen: 
60
Ellenőrző adat: 
60
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Prok István
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Geometria Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. G.Horváth Ákos
A tantárgy adatlapja PDF-ben: