BMETE955302

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Kombinatorikus számelmélet
A tárgy angol címe: 
Combinatorial Number Theory
A tárgy rövid címe: 
Kombszámelm
2
0
0
v
Kredit: 
3
Ajánlott/Kötelező előtanulmányi rend
1.Követelménytárgy kódja: 
BMETE911152
1.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
SZÁMELMÉLET
A tantárgy felelős tanszéke: 
Sztochasztika Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr Sándor Csaba
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi adjunktus
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2004.03.12.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2004.04.13.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Számelmélet
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
Kötelezően választható tárgy a matematikus képzésben.
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

Számtani sorozatokkal kapcsolatos eredmények: Van der Waerden tétel, Roth tétel
Összeghalmazok: Cauchy-Davenport egyenlőtlenség, Erdős-Ginzburg-Ziv tétel, Erdős-Heilbronn probléma, additív kiegészítő halmazok, Schnirelmann-sűrűség
Szitamódszerek és alkalmazásaik: Brun-szita, Goldbach-probléma, ikerprímek, szomzédos prímek differenciája
Sidon sorozatok, bázisok

Követelmények szorgalmi időszakban: 
Beadandó feladatok
Követelmények vizsgaidőszakban: 
írásbeli vizsga
Pótlási lehetőségek: 
A feladatok beadása a vizsgaidőszak első hetének végéig
Konzultációs lehetőségek: 
A tárgy előadójának fogadóóráin.
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Halberstam, H and K. F. Roth, Sequences, 2nd Ed., Springer, 1983
C. Pomerance and A. Sárközy, Combinatorial Number Theory, in: Handbook of Combinatorics, 1995
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
30
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
30
Összesen: 
88
Ellenőrző adat: 
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr Sándor Csaba
Beosztás: 
egyetemi adjunktus
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Sztochasztika Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr Tóth Bálint
A tantárgy adatlapja PDF-ben: