BMETE95AX19

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Matematika Plus3
A tárgy angol címe: 
Mathematics Plus 3
A tárgy rövid címe: 
MatematikaPlus3
2
0
0
f
Kredit: 
2
Ajánlott/Kötelező előtanulmányi rend
1.Követelménytárgy kódja: 
BMETE90AX02
1.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
Matematika A2
2.Követelménytárgy kódja: 
BMETE95AX0
2.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
MatematikaPlus1
A tantárgy felelős tanszéke: 
Sztochasztika Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Simon Károly
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2007.05.07.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2007.05.29.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Kalkulus, lineáris algebra.
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
Építőkar elit képzés tárgya. Diffegyenletek és funkcionálanalízis műszaki alkalmazásai, felkeészítés a végeselem módszerek megtanulására.
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

1. Differenciálegyenletek fogalma, osztályozása.
2. Elsőrendű és másodrendű differenciálegyenletek.
3. Elsőrendű és másodrendű differenciálegyenletek.
4. Műszaki alkalmazások: kötélgörbe diffegyenlete, rugalmas vonal diffegyenlete
5. Lineáris differenciálegyenlet-rendszerek
6. Nemlineáris differenciálegyenlet-rendszerek
7. Nemlineáris differenciálegyenlet-rendszerek
8. Parciális differenciálegyenletek: Vékony lemez diffegyenlete, tárcsaegyenlet.
9. 1. zh.
10. Funkcionálanalízis alapfogalmai.
11. Differenciálegyenletek és funkcionálanalízis. Kvadratikus funkcionál minimumtétele.
12. Ritz-módszer.
13. Galjorkin-módszer.
14. 2. zh.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
2 zárhelyi a szorgalmi időszakban. Ezek összege alapján számoljuk ki az osztályzatot
Követelmények vizsgaidőszakban: 
semmi
Pótlási lehetőségek: 
Zh-k pótlása vizsgaidőszak I. hét, gyak iv. vizsga időszak II. hét.
Konzultációs lehetőségek: 
Az előadó fogadó óráin. (Ezek időpontjai a tárgy honlapján megtatálhatóak lesznek.)
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Popper György: A vegeselem-modszer matematikai alapjai. MuszakiKonyvkiado, 1985
W.E.Boyce, R.C. DiPrima, Elementary differential equations and boundary value problems, 8. kiadás, Wiley 2005
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
0
Felkészülés zárthelyire: 
32
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
60
Ellenőrző adat: 
60
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Bagi Katalin
Beosztás: 
tudományos főmunkatárs
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Építőkar, Tatrószerkezetek Mech. Tsz
Név: 
Dr. Gáspár Zsolt
Beosztás: 
egyetemi tanár
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Építőkar, Tatrószerkezetek Mech. Tsz
A tanszékvezető neve: 
Dr. Tóth Bálint
A tantárgy adatlapja PDF-ben: