Tantárgyak

A BME TTK-n akkreditált tantárgyak listája
Új tantárgy akkreditációja.
Tantárgy kódnövekvő sorrend A tárgy címe
BMETE119779 A MATLAB programozása
BMETE119778 Számítógépes modellezés
BMETE119305 Numerikus módszerek a soktestprobléma témaköréből
BMETE119300 Új kísérletek a nanofizikában
BMETE115304 A femtoszekundumos lézerektől az attofizikáig
BMETE115303 Optikai spektroszkópia korrelált elektron rendszereken
BMETE917030 Reprezentációelméleti szeminárium 3

Oldalak