BMETE119300

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Új kísérletek a nanofizikában
A tárgy angol címe: 
New Experiments in Nanophysics
A tárgy rövid címe: 
ÚjKisNanofizika
2
0
0
v
Kredit: 
3
Ajánlott/Kötelező előtanulmányi rend
1.Követelménytárgy kódja: 
BMETE112035
1.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
Szilfiz I
2.Követelménytárgy kódja: 
BMETE152036
2.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
Szilfiz II
3.Követelménytárgy kódja: 
BMETE152015
3.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
Kvantummechanika
A tantárgy felelős tanszéke: 
Fizika Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Halbritter András
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi adjunktus
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2004.10.14.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2004.11.10.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Szilárdtestfizika, kvantummechanika
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
Szabadon választható tárgy, elsősorban mérnök-fizikus hallgatóknak a kondenzált anyagok fizikája modulban
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

Karakterisztikus méretskálák a nanofizikában
(Transzport méretskálák, Nanotechnológiai eljárások és eszközök) Koherens vezetési jelensélgek
(Kvantált transzport ballisztikus vezetőkben, vezetési csatornák, Aharonov - Bohm effektus, vezetőképesség fluktuációk, gyenge lokalizáció) A zaj, mint jel
(Poisson-zaj, termikus zaj, sörét zaj, bozonikus és fermionikus korrelációk, csatorna transzmisszió és a transzmitált részecskék töltése) Kvantum dotok
(Kvantum dot fabrikálás, Coulomb blokád jelensége, feszültség - áram karakterisztikák, gerjesztések vizsgálata) Egzotikus struktúrák kétdimenziós elektron rendszerben
(Frakcionális Kvantum Hall effektus, kompozit fermionok, párhuzamos kétdimenziós elektron rendszerek) Kvantum számítógépek felé: kísérletek kvantum biteken
(Kvantum bitek félvezetőkben magspin, elektronspin, kvantum Hall élállapotok felhasználásával, Szupravezető kvantum bitek) Atomi méretű kontaktusok vizsgálata a nanofizika eszköztárával
(Egyatomos kontaktus vezetőképessége, vezetőképesség kvantálás, sörét zaj, subgap struktúra, vezetőképesség fluktuációk)

Követelmények vizsgaidőszakban: 
szóbeli vizsga
Konzultációs lehetőségek: 
heti 2 óra
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Nanoscopic Quantum Physics, Elsevier 2005
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
28
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
34
Összesen: 
90
Ellenőrző adat: 
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Halbritter András
Beosztás: 
egyetemi adjunktus
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Fizika Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Mihály György
A tantárgy adatlapja PDF-ben: