Szakdolgozat, diplomatéma kiírások

Szakdolgozat- és diplomatémák
Szakdolgozat-, diplomatéma választás menete (tudnivalók)
Cím Témavezető neve Témavezető intézete Konzulens Hallgató Típus Félév
Az általános Kerr-Schild-feketelyukak foliációja topológiai gömbökkel Rácz István Wigner FK/Elméleti Fizika Osztály Prof. Takács Gábor
Név: 
Marozsi Ádám
Képzés: 
Fizika BSc - fizikus
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
2021/22/2.
Kvantum 6-vertex modell alapállapotainak jellemzése Penc Karlo Elméleti Szilárdtestfizikai Osztály, Wigner Fizikai Kutatóközpont Szunyogh László
Név: 
Kondákor Márk
Képzés: 
Fizika BSc - fizikus
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
2021/22/2.
SU(3) Heisenberg-lánc multipólus gerjesztései Penc Karlo Elméleti Szilárdtestfizikai Osztály, Wigner Fizikai Kutatóközpont Szunyogh László
Név: 
Rudner László
Képzés: 
Fizika BSc - fizikus
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
2021/22/2.
Szinglett kötéseken alapuló egzakt alapállapotok háromdimenziós kvantum mágnesekben Penc Karlo Elméleti Szilárdtestfizikai Osztály, Wigner Fizikai Kutatóközpont Szunyogh László
Név: 
Kránitz Péter
Képzés: 
Fizika BSc - fizikus
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
2021/22/2.
Van-e alsó határ a fekete lyukak távolságában a bináris kezdeti adatok konstruálásakor? Rácz István Wigner FK/Elméleti Fizika Osztály Prof. Takács Gábor
Név: 
Raksányi Dániel
Képzés: 
Fizika BSc - fizikus
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
2021/22/2.
Utca és szociális hálózatok összehasonítása Török János Elméleti Fizika Tanszék
Név: 
Turcsányi Ádám
Képzés: 
Fizika BSc - fizikus
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
2021/22/2.
Elektromos és mágneses transzlációs csoportok Hetényi Balázs Elméleti fizikai tanszék
Képzés: 
Fizika BSc - fizikus
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
2021/22/2.
Véges hőmérsékletű dinamikai korrelációs függvények az Ising kvantumtérelméletben Kormos Márton Fizika Intézet/Elméleti Fizika Tanszék
Képzés: 
Fizika BSc - fizikus
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
2021/22/2.
Párhuzamos adatgyűjtéshez tartozó képrekonstrukció implementálása Mágneses Rezonanciás Képalkotáshoz Homolya István Nukleáris Technika Intézet
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
2021/22/2.
Partial Fourier képrekonstrukció implementálása Mágneses Rezonanciás Képalkotáshoz Homolya István Nukleáris Technika Intézet
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
2021/22/2.
Fotomodulált reflexiós (PMR) jel vizsgálata Gallai József Optics PMR Team, Semilab Zrt. Fehér Titusz
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
2021/22/2.
Wikipedia kétrétű hálózatának modellezése Török János Elméleti Fizika Tanszék
Név: 
Magyar Róbert
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
2021/22/2.
Elektronsugárzás számolási algoritmusának dozimetriai ellenőrzése Pócza Tamás Országos Onkológiai Intézet Dr. Pesznyák Csilla
Név: 
Müller Réka
Képzés: 
Fizika BSc - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
2021/22/2.
Iterartív Képrekonstrukciós Algoritmus Fejlesztése Single Photon Counting CT készülékhez Légrády Dávid NTI
 • MSc diplomamunka téma - orvosi fizika
2021/22/2.
MRI Képrekonstrukció Radiális Adatgyűjtéssel Légrády Dávid NTI
 • MSc diplomamunka téma - orvosi fizika
2021/22/2.
ML-EM alapú PET Rekonstrukciós Algoritmus Továbbfejlesztése Paczári Krisztián Mediso Kft. Dr. Légrády Dávid
 • MSc diplomamunka téma - orvosi fizika
2021/22/2.
Cone-beam CT geometriai kalibrációjának pontosítása és hatása a rekonstruált kép felbontására Tölgyesi Botond Mediso Kft. Dr. Légrády Dávid
 • MSc diplomamunka téma - orvosi fizika
2021/22/2.
Alkáli atommal dópolt szén nanocsövek előállítása és spektroszkópiai vizsgálata Simon Ferenc Fizika Tanszék
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
2021/22/2.
Magnetooptikai és optikailag detektált mágneses rezonancia spektrométer fejlesztése Simon Ferenc Fizika Tanszék
 • MSc diplomamunka téma - nanotechnológia és anyagtudomány
 • MSc diplomamunka téma - optika és fotonika
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
2021/22/2.
Nanomágneses hipertermia vizsgálata rádiófrekvenciás méréstechnikával Simon Ferenc Fizika Tsz.
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
2021/22/2.
Szupravezető kapuzás eredetének vizsgálata Dr. Szabolcs Csonka Fizika Tanszék
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
 • MSc diplomamunka téma - nanotechnológia és anyagtudomány
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
2021/22/2.
Nanoáramkörök vizsgálata rezgőkörökkel Scherübl Zoltán Fizika Tanszék
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
 • MSc diplomamunka téma - nanotechnológia és anyagtudomány
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
2021/22/2.
Pásztázó magneto-optikai Kerr mikroszkóp fejlesztése Dr Bordács Sándor Fizika Tanszék
Név: 
Papp Levente
Képzés: 
Fizika BSc - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
2021/22/2.
Antiferromégneses domének optikai vizsgálata SmFe3(BO3)4-ban Dr Bordács Sándor Fizika Tanszék
Név: 
Szász Bence
Képzés: 
Fizika BSc - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
2021/22/2.
Ultrarövid lézerimpulzusok által dielektrikumokban indukálható áram vizsgálata Dr. Dombi Péter MTA Wigner FK Dr. Maák Pál
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
 • MSc diplomamunka téma - orvosi fizika
2021/22/2.
Kapilláris-szenzor alapú immunfluoreszcens mérőrendszer adatfeldolgozó egységének kialakítása Dr. Barócsi Attila Fizika Intézet, Atomfizika Tanszék
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
2021/22/2.
Szilárd hidrogén pellet előállítás modellezése az ITER kísérlet részére Zoletnik Sándor Fúziós Plazmafizikai Laboratórium, Energiatudományi kutatóközpont Pokol Gergő
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
 • MSc diplomamunka téma - nukleáris technika
2021/22/2.
Nem gömbszerű szemcsés anyagok kopási pozícióinak meghatározása Török János Elméleti Fizika Tanszék
Név: 
Seres Ákos
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
2021/22/2.
Topologikus kvantumállapotok és kvantumszámítás Pályi András Fizikai Intézet, Elméleti Fizika Tanszék
Képzés: 
Fizikus MSc - kutatófizikus
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
2021/22/2.
A termalizáció dinamikája disszipatív kvantumrendszerekben Dóra Balázs Elméleti Fizika Tanszék
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
2021/22/2.
Erősen ötvözött acélok összetételbeli és szerkezeti változásai hosszú használat során Dr. Kiss Gábor Fizika Intézet, Atomfizika Tanszék
 • MSc diplomamunka téma - nanotechnológia és anyagtudomány
 • MSc diplomamunka téma - nukleáris technika
2021/22/2.
Cink-gallium-oxid alapú inverz spinel rendszerek vizsgálata Beke Dávid Fizika Intézet, Atomfizika Tanszék
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
 • MSc diplomamunka téma - nanotechnológia és anyagtudomány
 • MSc diplomamunka téma - optika és fotonika
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
2021/22/2.
Kvantum-optikai diagnosztizáló mérések elvégzésére alkalmas optikai rendszer fejlesztése és validálása Beke Dávid Fizika Intézet, Atomfizika Tanszék
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
2021/22/2.
Akusztooptikai elvű lézermikroszkóp fejlesztése Dr. Maák Pál Fizika Intézet, Atomfizika Tanszék
 • MSc diplomamunka téma - optika és fotonika
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
 • MSc diplomamunka téma - orvosi fizika
2021/22/2.
Femtoszekundumos lézeres anyagmegmunkálás alkalmazása emberi szem optikai hibáinak javítására Dr. Maák Pál Fizika Intézet, Atomfizika Tanszék
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
 • MSc diplomamunka téma - orvosi fizika
2021/22/2.
Femtoszekundumos impulzusok alakformálása Dr. Maák Pál Fizika Intézet, Atomfizika Tanszék
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
2021/22/2.
Akuszto- és elektrooptikai eszközök kifejlesztése femtoszekundumos lézeralkalmazásokhoz Dr. Maák Pál Fizika Intézet, Atomfizika Tanszék
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
2021/22/2.
Humán és egér-retina modellezése és kísérleti vizsgálata Dr. Maák Pál Fizika Intézet, Atomfizika Tanszék
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
2021/22/2.
Spinláncok dinamikája bezáró fázisban Takács Gábor Department of Theoretical Physics
Név: 
Krasznai Anna
Képzés: 
Fizikus MSc - kutatófizikus
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
2021/22/2.
Komplex potenciálok és a disszipáció Márkus Ferenc Fizika Tanszék
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
2021/22/2.
Kék pikoszekundumos lézerforrás karakterizálása és illesztése fluoreszcencia lecsengési időket mérő kísérleti elrendezésekhez Dr. Lenk Sándor BME Atomfizika Tanszék
Név: 
Steinbach Ferenc
Képzés: 
Fizika BSc - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
2021/22/2.
AdS/CFT megfelelés vizsgálata modern algebrai módszerekkel Lévay Péter Pál Fizikai Intézet Elméleti Fizika Tanszék
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
2021/22/2.
Csatolt oszcillátorok vizsgálata összefonódottság elméleti módszerekkel Lévay Péter Pál Fizikai Intézet Elméleti Fizika Tanszék
Név: 
Emmer Marcell
Képzés: 
Fizika BSc - fizikus
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
2021/22/2.
Határrétegplazma filamentumok tanulmányozása és modell validálása szintetikus diagnosztikákkal Asztalos Örs NTI
Név: 
Andorfi István
Képzés: 
Fizika BSc - fizikus
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
2021/22/2.
Téridőmodellek vizsgálata három dimenzióban. Lévay Péter Pál Fizikai Intézet Elméleti Fizika Tanszék
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
2021/22/2.
Kvencs dinamika a Blume-Capel modellben Lencsés Máté Elméleti Fizika Tanszék
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
2021/22/2.
Fázisfüggő ultragyors áramok modellezése dielektrikumban Hanus Václav Ultrafast Nanooptics group, Wigner Fizikai Kutatóközpont Koppa Pál
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
 • MSc diplomamunka téma - optika és fotonika
2021/22/2.
Lézerrel indukált ultragyors áramok modellezése dielektrikumokban és félvezetőkben Hanus Václav Ultrafast Nanooptics group, Wigner Fizikai Kutatóközpont Koppa Pál
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
2021/22/2.
Kis elmozdulások mérése optikai képfeldolgozási módszerek segítségével Dobos Gábor Atomfizika Tanszék
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
2021/22/2.
XPS spektrumok kiértékelése Dobos Gábor Atomfizika Tanszék
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
2021/22/2.
Integrálhatóságsértés vizsgálata az 1+1 dimenziós tömeges szabad bozonikus mezőelméletben Hódsági Kristóf Elméleti Fizika Tanszék
Név: 
Fitos Bence
Képzés: 
Fizika BSc - fizikus
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
2021/22/2.
Mechanikus bolométer detektor fúziós kísérletekhez Dr. Veres Gábor Nukleáris Technikai Intézet
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
 • MSc diplomamunka téma - nukleáris technika
2021/22/2.
A Grad-Safranov egyenlet analitikus megoldásai Dr. Veres Gábor Nukleáris Technikai Intézet
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
 • MSc diplomamunka téma - nukleáris technika
2021/22/2.
Optikailag detektált mágneses rezonancia centrumok ab initio elméleti és kísérleti vizsgálata Gali Ádám Atomfizika Tanszék
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
 • MSc diplomamunka téma - nanotechnológia és anyagtudomány
 • MSc diplomamunka téma - optika és fotonika
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
2021/22/2.
MLC dozimetriai paramétereinek meghatározása lineáris gyorsítók esetén Pócza Tamás Országos Onkológiai Intézet Dr. Pesznyák Csilla
Név: 
Csuha Boglárka
Képzés: 
Fizika BSc - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
2021/22/2.
Kvantum-összefonódás vizsgálata rendezetlen spinrendszerekben Werner Miklós Antal BME Fizikai Intézet, Elméleti Fizika Tanszék
Név: 
Penc Patrik
Képzés: 
Fizika BSc - fizikus
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
2021/22/2.