Szakdolgozat, diplomatéma kiírások

Szakdolgozat- és diplomatémák
Szakdolgozat-, diplomatéma választás menete (tudnivalók)
Cím Témavezető neve Témavezető intézete Konzulens Hallgató Típus Félév
IC-k nagyfrekvenciás immunitásának tesztelésére alkalmas mérőrendszer Gyüre-Garami Balázs (MSc) Bosch Magyarország Dr. Simon Ferenc
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
2018/19/2.
Szélessávú méréstechnika fejlesztése dielektromos állandó mérésére Gyüre-Garami Balázs (MSc) Bosch Magyarország Dr. Simon Ferenc
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
2018/19/2.
TaS2 vékonyrétegek előállítása és vizsgálata pásztázó alagútmikroszkóppal Nemes-Incze Péter MTA Energiatudományi Kutatóközpont / Nanoszerkezetek Osztály Csonka Szabolcs
Név: 
Brezovcsik Dániel
Képzés: 
Fizika BSc - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
2018/19/2.
Cu (110) felületére növesztett grafén pásztázó alagútmikroszkópos vizsgálata Nemes-Incze Péter MTA Energiatudományi Kutatóközpont / Nanoszerkezetek Osztály Csonka Szabolcs
Név: 
Szombathy Dominik
Képzés: 
Fizika BSc - fizikus
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
2018/19/2.
Kvantumbiológiai jelenségek elméleti és kísérleti vizsgálata dr. Barócsi Attila Fizika Intézet, Atomfizika Tanszék
 • MSc diplomamunka téma - optika és fotonika
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
2018/19/2.
Akuszto- és elektrooptikai eszközök kifejlesztése femtoszekundumos lézeralkalmazásokhoz dr. Maák Pál Fizika Intézet, Atomfizika Tanszék
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
2018/19/2.
Femtoszekundumos impulzusok alakformálása dr. Maák Pál Fizika Intézet, Atomfizika Tanszék
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
2018/19/2.
Femtoszekundumos lézeres anyagmegmunkálás alkalmazása emberi szem optikai hibáinak javítására dr. Maák Pá Fizika Intézet, Atomfizika Tanszék
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • MSc diplomamunka téma - orvosi fizika
2018/19/2.
Akusztooptikai elvű lézermikroszkóp fejlesztése dr. Maák Pál Fizika Intézet, Atomfizika Tanszék
 • MSc diplomamunka téma - nanotechnológia és anyagtudomány
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
 • MSc diplomamunka téma - orvosi fizika
2018/19/2.
Infravörös idegi stimulációra alkalmas optród végeselem modellezése Boros Csanád Örs Fizika Intézet, Atomfizika Tanszék Dr. Beleznai Szabolcs
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
2018/19/2.
van der Waals heteroszerkezetek létrehozása és vizsgálata nyomás alatt Csonka Szabolcs BME Fizika Tanszék
Név: 
Márffy Albin
Képzés: 
Fizikus MSc - nanotechnológia és anyagtudomány
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
 • MSc diplomamunka téma - nanotechnológia és anyagtudomány
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
2018/19/2.
Nanoáramkörök vizsgálata reflektometriával Makk Péter BME Fizika Tanszék
Név: 
Kalmár Tamás
Képzés: 
Fizika BSc - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
 • MSc diplomamunka téma - nanotechnológia és anyagtudomány
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
2018/19/2.
Kétdimenziós hibrid nanoáramkörök vizsgálata Csonka Szabolcs BME Fizika Tanszék
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
 • MSc diplomamunka téma - nanotechnológia és anyagtudomány
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
2018/19/2.
Nanopálca alapú hangolható áramkörök készítése Makk Péter BME Fizika Tanszék
Név: 
Büki Máté
Képzés: 
Fizika BSc - fizikus
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
 • MSc diplomamunka téma - nanotechnológia és anyagtudomány
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
2018/19/2.
Ismeretlen eredetű sugárzó anyagok helyszíni kategorizálása és eredetmeghatározása nukleáris törvényszéki analitikai módszerekkel Dr. Völgyesi Péter MTA Energiatudományi Kutatóközpont, Sugárbiztonsági Laboratórium Dr. Légrády Dávid
 • MSc diplomamunka téma - orvosi fizika
2018/19/2.
Függvényillesztési tartomány vizsgálata hatáskeresztmetszet-parametrizálási eljárások során Halász Máté Gergely Nukleáris Technikai Intézet Dr. Szieberth Máté
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
2018/19/2.
Nitrogénlézer karakterizálása és lehetséges biofizikai alkalmazásainak áttekintése Dr. Lenk Sándor Fizika Intézet, Atomfizika Tanszék
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
2018/19/2.
Gamma spektrometriai detektorok válaszának modellezése Zagyvai Péter MTA Energiatudományi Kutatóközpont
Név: 
Ecsenyi Szilárd
Képzés: 
Fizika BSc - fizikus
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
2018/19/2.
Neutrontranszport szimulációk holdfelszíni regolitban Lucsányi Dávid Puli Space Technologies Légrády Dávid
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
2018/19/2.
GaV4Se8 mágneses fázisainak vizsgálata neutronszórás kísérletekkel Bordács Sándor Fizika Tanszék
Név: 
Zábó András
Képzés: 
Fizika BSc - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
2018/19/2.
Magnetoelektromos lítium ortofosztátok mágneses fázisdiagramjának vizsgálata Bordács Sándor Fizika Tanszék
Név: 
Forrai Botond
Képzés: 
Fizika BSc - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
2018/19/2.
Anomális Hall-effektus vizsgálata MOKE spektroszkópiával nem-kollineáris mágnesekben Bordács Sándor Fizika Tanszék
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
 • MSc diplomamunka téma - nanotechnológia és anyagtudomány
 • MSc diplomamunka téma - optika és fotonika
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
2018/19/2.
Nagy mágneses terekben működő időfelbontásos THz spektrométer fejlesztése multiferroikus anyagok vizsgálatához Bordács Sándor Fizika Tanszék
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
 • MSc diplomamunka téma - nanotechnológia és anyagtudomány
 • MSc diplomamunka téma - optika és fotonika
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
2018/19/2.
Multiferroikus BiFeO3 cikloidális fázisának vizsgálata szobahőmérséklet felett Bordács Sándor Fizika Tanszék
Név: 
Tóth Boglárka
Képzés: 
Fizikus MSc - nanotechnológia és anyagtudomány
 • MSc diplomamunka téma - nanotechnológia és anyagtudomány
2018/19/2.
Többspin kölcsönhatások szilárdtestekben Szunyogh László BME TTK Elméleti Fizika Tanszék
Név: 
Kovács Panna
Képzés: 
Fizika BSc - fizikus
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
2018/19/2.
Laterális kettős kvantumpöttyök elektronállapotai mágneses térben Tőke Csaba Elméleti Fizika Tanszék
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
2018/19/2.
Szilárdtestbeli kvantumbitek vizsgálata konfokális mikroszkóppal kombinált optikailag detektált mágneses rezonancia módszerrel dr. Gali Ádám Fizika Intézet, Atomfizika Tanszék Dr. Koppa Pál
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
2018/19/2.
Szilárdtestbeli kvantumbitek vizsgálata konfokális mikroszkóppal kombinált optikailag detektált mágneses rezonancia módszerrel dr. Gali Ádám Fizika Intézet, Atomfizika Tanszék Dr. Koppa Pál
 • MSc diplomamunka téma - nanotechnológia és anyagtudomány
 • MSc diplomamunka téma - optika és fotonika
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
2018/19/2.
Szilárdtestbeli egyfoton-források és kvantumbitek elméleti > vizsgálata dr. Gali Ádám Fizika Intézet, Atomfizika Tanszék Dr. Koppa Pál
 • MSc diplomamunka téma - nanotechnológia és anyagtudomány
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
2018/19/2.
Fluoreszcens festékek felületanalitikai minősítése Homokiné dr. Krafcsik Olga Fizika Intézet, Atomfizika Tanszék
 • MSc diplomamunka téma - nanotechnológia és anyagtudomány
2018/19/2.
Transzporttulajdonságok vizsgálata membránok segítségével Dr. Kiss Gábor Fizika Intézet, Atomfizika Tanszék
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
2018/19/2.
Erősen ötvözött acélok összetételbeli és szerkezeti változásai hosszú használat során Dr. Kiss Gábor Fizika Intézet, Atomfizika Tanszék
 • MSc diplomamunka téma - nanotechnológia és anyagtudomány
 • MSc diplomamunka téma - nukleáris technika
2018/19/2.
SiC nanorészecskék méreteloszlásának kísérleti meghatározása Dr. Lenk Sándor TTK, Fizika Intézet, Atomfizika Tanszék
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
2018/19/2.
2D anyagok felületeinek elméleti vizsgálata Palotás Krisztián Elméleti Fizika Tanszék
 • MSc diplomamunka téma - nanotechnológia és anyagtudomány
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
2018/19/2.
Pásztázó alagútmikroszkóp szimulációja Palotás Krisztián Elméleti Fizika Tanszék
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
2018/19/2.
Kvantummechanikai rácsmodellek vizsgálata relatív entrópiákkal Zimborás Zoltán Analízis Tanszék Kormos Márton
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
2018/19/2.
Lokális spin-polarizált áram hatása felületi topologikus mágnesek spin dinamikájára Palotás Krisztián Elméleti Fizika Tanszék
 • MSc diplomamunka téma - nanotechnológia és anyagtudomány
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
2018/19/2.
Teleterápiás foton mezők illesztésének dozimetriai elemzése Dr. Pesznyák Csilla Nukleáris Technikai Intézet
Név: 
Hegyesi Szilvia
Képzés: 
Fizikus MSc - orvosi fizika
 • MSc diplomamunka téma - orvosi fizika
2018/19/2.
Néhány femtoszekundumos, fázisstabilizált lézerimpulzusok diagnosztikája Sándor Péter MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont Papp Zsolt
Név: 
N/A
Képzés: 
 • MSc diplomamunka téma - nanotechnológia és anyagtudomány
 • MSc diplomamunka téma - optika és fotonika
2018/19/2.
Nanooptikai közelterek vizsgálata ultragyors fotoemisszióval Rácz Péter MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont, Szilárdtestfizikai és Optikai Intézet Sepsi Örs
 • MSc diplomamunka téma - optika és fotonika
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
2018/19/2.
Egyfoton detektorpár kialakítása és vizsgálata alapvető kvantumoptikai és kvantumbiológiai kísérletekhez dr. Barócsi Attila TTK, Fizika Intézet, Atomfizika Tanszék
 • MSc diplomamunka téma - optika és fotonika
2018/19/2.
Algamérő rendszer dinamikájának növelése és kalibrálása dr. Barócsi Attila TTK, Fizika Intézet, Atomfizika Tanszék
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
2018/19/2.
Nehéz kvarkok vizsgálata az ALICE kísérletnél Dr. Vértesi Róbert MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont Nagyenergiás Fizikai Osztály Dr. Kis Dániel Péter
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
2018/19/2.
Nehézkvark-jetek szerkezetének vizsgálata az ALICE kísérletnél Dr. Vértesi Róbert MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont Nagyenergiás Fizikai Osztály Dr. Kis Dániel Péter
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
 • MSc diplomamunka téma - nukleáris technika
2018/19/2.
Az emberi szem képalkotási tulajdonságainak szimulációjára alkalmas számítógépes modell fejlesztése Dr. Erdei Gábor TTK, Fizika Intézet, Atomfizika Tanszék
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
2018/19/2.
Alfa-bomlás lézertérbeli leírása komplex energia-sajátértékekkel Dr. Kis Dániel Péter NTI Atomenergetika Tanszék
Név: 
Szilvási Réka
Képzés: 
Fizikus MSc - kutatófizikus
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
2018/19/2.
Egzakt és közelítő állapotreprezentáció tenzor hálózatokkal Vrana Péter Matematikai Intézet, Geometria Tanszék Lévay Péter Pál
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
2018/19/2.
Többrészű összefonódás vizsgálata Vrana Péter Matematikai Intézet, Geometria Tanszék Lévay Péter Pál
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
2018/19/2.
Nem gömbszerű szemcsés anyagok áramlásának modellezése Somfai Ellák Wigner Fizikai Kutatóközpont, Szilárdtestfizikai és Optikai Intézet Komplex Folyadékok Osztálya Török János
 • MSc diplomamunka téma - nanotechnológia és anyagtudomány
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
2018/19/2.
Nem gömbszerű szemcsés anyagok modellezése Somfai Ellák Wigner Fizikai Kutatóközpont, Szilárdtestfizikai és Optikai Intézet Komplex Folyadékok Osztálya Török János
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
2018/19/2.
Zárt kvantumrendszerek nemegyensúlyi dinamikája Kormos Márton BME Elméleti Fizika Tanszék
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
2018/19/2.
Konfliktusok változása a Wikipédián Török János Fizikai Intézet/Elméleti Fizika Tanszék
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
 • MSc diplomamunka téma - nanotechnológia és anyagtudomány
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
2018/19/2.
Kő fragmentáció szimulációja Török János Fizikai Intézet/Elméleti Fizika Tanszék
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
 • MSc diplomamunka téma - nanotechnológia és anyagtudomány
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
2018/19/2.
Kavicsok törésének numerikus szimulációja Török János Fizikai Intézet/Elméleti Fizika Tanszék
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
2018/19/2.
Anyonikus gerjesztések topologikus anyagokban Pályi András Elméleti Fizika Tanszék
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
 • MSc diplomamunka téma - nanotechnológia és anyagtudomány
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
2018/19/2.
Szociális hálózatok elemzése modellezése Török János Fizikai Intézet/Elméleti Fizika Tanszék
Név: 
Tamás Gábor
Képzés: 
Fizikus MSc - kutatófizikus
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
2018/19/2.
Kvantumszámítógép programozása Pályi András Elméleti Fizika Tanszék
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
 • MSc diplomamunka téma - nanotechnológia és anyagtudomány
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
2018/19/2.
Ködfény kisülésben kialakuló periodikus struktúrák kísérleti és szimulációs vizsgálata Dr. Veres Gábor Wignet FK RMI Dr. Pokol Gergő
 • MSc diplomamunka téma - optika és fotonika
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
 • MSc diplomamunka téma - nukleáris technika
2018/19/2.
Ködfény kisülésben kialakuló periodikus struktúrák kísérleti vizsgálata Dr. Veres Gábor Wignet FK RMI Dr. Pokol Gergő
Név: 
x
Képzés: 
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
2018/19/2.
Áramlási terek vizsgálata digitális képfeldolgozással Börzsönyi Tamás Wigner Fizikai Kutatóközpont, Szilárdtestfizikai és Optikai Intézet Komplex Folyadékok Osztálya Török János
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
 • MSc diplomamunka téma - nanotechnológia és anyagtudomány
 • MSc diplomamunka téma - optika és fotonika
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
2018/19/2.
Deszinkronizáció és hibajelenségek vizsgálata villamos hálózati modelleken dr. Ódor Géza MTA-MGA dr. Varga Imre
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
2018/19/2.
Kvantumtérelméletek nemegyensúlyi dinamikája Gábor Takács Department of Theoretical Physics
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
2018/19/2.
Nagy aktivitású sugárforrások gammaspektrumai kiértékelési algoritmusának optimalizálása Dr. Szalóki Imre Atomenergetika Tanszék/Nukleáris Technikai Intézet
Név: 
Szarvas Csongor Kristóf
Képzés: 
Fizika BSc - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
2018/19/2.
Szerkezeti rendezetlenség vizsgálata molekuláris kristályokban a teljes diffrakciós szórási kép mérése és számítógépes szimulációk alapján Temleitner László MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont, Szilárdtestfizikai és Optikai Intézet Pokol Gergő
 • MSc diplomamunka téma - nanotechnológia és anyagtudomány
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
 • MSc diplomamunka téma - nukleáris technika
2018/19/2.
Pálcaköteg PIV modell gépészeti környezetének tervezése Dr. Yamaji Bogdán Nukleáris Technikai Intézet
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
2018/19/2.
Pálcaköteg kísérleti modell tervezése PIV mérésekhez Dr. Yamaji Bogdán Nukleáris Technikai Intézet
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
2018/19/2.
Téridő-térképek álló és forgó fekete lyukakra Bokor Nándor Fizika Intézet, Fizika Tanszék
Név: 
Horváth Anna
Képzés: 
Fizikus MSc - kutatófizikus
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
2018/19/2.
Integrálható modellek dinamikája (MSc) Pozsgai Balázs BME Elméleti Fizikai Tanszék
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
2018/19/2.
Integrálható modellek dinamikája Pozsgai Balázs BME Elméleti Fizika Tanszék
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
2018/19/2.
Lézeres fotolumineszcencia és optikailag detektált mágneses rezonancia méréstechnika fejlesztése Dr. Simon Ferenc Fizika Tsz.
 • MSc diplomamunka téma - nanotechnológia és anyagtudomány
 • MSc diplomamunka téma - optika és fotonika
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
2018/19/2.
Időfelbontott mikrohullámú méréstechnika fejlesztése Dr. Simon Ferenc Fizika Tsz.
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
2018/19/2.
Kvantum rendszerek dinamikája dr. Varga Imre Fizikai Intézet, Elméleti Fizika Tanszék
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
2018/19/2.
Kvantum mechanikai rendszerek a fázistéren dr. Varga Imre Fizikai Intézet, Elméleti Fizika Tanszék
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
2018/19/2.
Gyorsítóval hajtott szubkritikus reaktor kiégésmodelljének fejlesztése Szieberth Máté Nukleáris Technika Tanszék
 • MSc diplomamunka téma - nukleáris technika
2018/19/2.
Topológikus szigetelők alacsony dimenzióban Virosztek Attila Fizika Tanszék
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
2018/19/2.