BMETE119305

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Numerikus módszerek a soktestprobléma témaköréből
A tárgy angol címe: 
Numerical Methods in Many-body Physics
A tárgy rövid címe: 
NumManyBody
2
0
0
v
Kredit: 
3
A tantárgy felelős tanszéke: 
Fizika Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Virosztek Attila
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi tanár
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2006.09.15.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2006.11.21.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
szilárdtestfizika, programozás
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
4., 5. éves mérnökfizikus valamint PhD hallgatók számára szabadon választható tárgy
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

This course will cover modern numerical methods for condensed matter physics, based on a many-body picture. Topics covered will be:

- Introduction to model systems for electronic and magnetic properties of solids
- Exact diagonalization and related approaches
- The Numerical Renormalization Group
- The Density-Matrix Renormalization Group and related matrix-product approaches
- Quantum Monte Carlo methods

Követelmények vizsgaidőszakban: 
szóbeli vizsga
Pótlási lehetőségek: 
TVSZ szerint
Konzultációs lehetőségek: 
Megbeszélés alapján
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
I. Peschel, et.al., eds., "Density Matrix Renormalization: A New Numerical Method in Physics", Springer, 1999.
R. M. Noack and S. R. Manmana, "Diagonalization- and Numerical Renormalization-Group-Based Methods for Interacting
Quantum Systems", AIP Conference Proceedings 789 (AIP, 2005), 93-163; available as cond-mat/0510321.
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
28
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
28
Összesen: 
84
Ellenőrző adat: 
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Prof. Dr. Reinhard Noack
Beosztás: 
professzor
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Philipps Univ. Marburg (D)
A tanszékvezető neve: 
Mihály György
A tantárgy adatlapja PDF-ben: