BMETE11AF28

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Fizika laboratórium 1
A tárgy angol címe: 
Laboratory Exercises in Physics 1
0
0
3
f
Kredit: 
4
Ajánlott/Kötelező előtanulmányi rend
1.Követelménytárgy kódja: 
BMETE11AF27
1.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
BevLab
2.Követelménytárgy kódja: 
BMETE13AF02
2.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
KisFiz1
A tantárgy felelős tanszéke: 
Fizika Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Vankó Péter
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2014.05.07.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2014.09.10
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Középiskolai matematika és fizika tananyag, Kísérleti fizika 1 tananyaga, Bevezető laboratórium tananyaga
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
TTK Fizika BSc képzés kötelező tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

Alapvető mérőműszerek, mérési eljárások és módszerek megismerése. A mérések kiértékelésének, a hibaszámításnak és a jegyzőkön yv készítésének elsajátítása és gyakorlása.
Alapvető elektromos, mechanikai, hőtani és optikai mennyiségek mérése. Kézi és egyszerű számítógépes adatgyűjtés.
Ismerkedés alapvető műszerekkel (tápegységek, hanggenerátorok, multiméterek, oszcilloszkóp, stb.). A kísérleti fizika tárgyakban előforduló jelenségekhez kapcsolódó mérések.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
Laboratóriumi gyakorlatok sikeres teljesítése (zárthelyi és jegyzőkönyv)
Követelmények vizsgaidőszakban: 
-
Pótlási lehetőségek: 
Legfeljebb 3 hiányzó gyakorlatot a szorgalmi időszak alatt megbeszélt időpontban lehet pótolni
Konzultációs lehetőségek: 
Egyeztetés alapján
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Fizika laboratórium 1. (http://fizipedia.bme.hu/index.php/Fizika_laboratórium_1.)
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
42
Félévközi felkészülés órákra: 
20
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
58
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
120
Ellenőrző adat: 
120
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Vankó Péter
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Fizika Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Halbritter András
A tantárgy adatlapja PDF-ben: