BMETE11AF33

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Haladó fizika laboratórium 2
A tárgy angol címe: 
Advanced Laboratory Exercises in Physics 2
0
0
4
f
Kredit: 
5
Ajánlott/Kötelező előtanulmányi rend
1.Követelménytárgy kódja: 
BMETE11AF29
1.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
FizLab2
2.Követelménytárgy kódja: 
BMETE15AF21
2.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
KisFiz3
3.Követelménytárgy kódja: 
BMETE80AF18
3.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
KisMagFiz
A tantárgy felelős tanszéke: 
Fizika Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Fülöp Ferenc
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi adjunktus
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2014.05.07.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2014.09.10
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
A Kísérleti Fizika 1, 2 és 3 tárgyak anyagára épít.
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
TTK Fizika BSc képzés Fizikus és Alkalmazott fizika specializációjának kötelező tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

A modern fizika témaköreihez illetve a BME TTK kutatási irányaihoz kapcsolódó emelt szintű mérések elsősorban az alábbi témak örökben:
-szilárdtestfizikai és anyagtudományi jelenségek vizsgálata
-optikai jelenségek vizsgálata
-nukleáris technikai mérések, ionizáló sugárzások és sugárzásdetektorok vizsgálata
-modern méréstechnikai eljárások elsajátítása

Követelmények szorgalmi időszakban: 
Laboratóriumi gyakorlatok sikeres teljesítése (zárthelyi és jegyzőkönyv)
Pótlási lehetőségek: 
Legfeljebb 3 hiányzó gyakorlatot a szorgalmi időszak alatt vagy a pótlási héten megbeszélt időpontban lehet pótolni
Konzultációs lehetőségek: 
A gyakorlatvezetőkkel megbeszélt időpontban.
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
http://fizipedia.bme.hu/index.php/Fizika_laboratórium_4
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
56
Félévközi felkészülés órákra: 
24
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
70
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
150
Ellenőrző adat: 
150
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Fülöp Ferenc
Beosztás: 
egyetemi adjunktus
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Fizika Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Halbritter András
A tantárgy adatlapja PDF-ben: