BMETE11AF43

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Kísérleti fizika gyakorlat 1
A tárgy angol címe: 
Practical Course in Experimental Physics 1
A tárgy rövid címe: 
KisFizGyak1
0
2
0
f
Kredit: 
3
A tantárgy felelős tanszéke: 
Fizika Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Vankó Péter
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2018.06.22.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2018.06.26.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Középiskolai matematika és fizika tananyag ismerete.
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
TTK Fizika BSc képzés kötelező tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

Feladatmegoldás és gyakorlás a Kísérleti fizika 1. tárgy tananyagához kapcsolódóan.

Témakörök: Deriválás; Integrálás; Tömegpont kinematikája; Tömegpont dinamikája I.; Tömegpont dinamikája II.; Munka, energia; Pontrendszerek; Merev testek I.; Merev testek II.; Rugalmas testek és folyadékok; Rezgések I.; Rezgések II.; Hullámok.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
3 zárthelyi mindegyikének teljesítése továbbá 10 órai számonkérés
Követelmények vizsgaidőszakban: 
-
Pótlási lehetőségek: 
A 3 zárthelyi mindegyike pótolható, közülük egy (különeljárási díj ellenében) akár másodszor is
Konzultációs lehetőségek: 
Egyeztetés alapján a gyakorlatvezetővel
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Vankó Péter: Kísérleti fizika 1.: http://fizipedia.bme.hu/images/e/e0/KisFiz1.pdf
Kísérleti fizika példatár: http://fizipedia.bme.hu/index.php/Kísérleti_fizika_példatár
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
28
Felkészülés zárthelyire: 
28
Zárthelyik megírása: 
6
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
90
Ellenőrző adat: 
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Vankó Péter
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Fizika Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Halbritter András