BMETE11AF51

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Önálló projektmunka
A tárgy angol címe: 
Research Project
0
0
2
f
Kredit: 
3
A tantárgy felelős tanszéke: 
Fizika Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Bordács Sándor
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi adjunktus
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2018.07.01.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2018.10.16.
Tematika
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
a Fizika BSc képzés szabadon választható tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

A hallgató a félév folyamán egy választott témavezető irányításával bekapcsolódik egy a kötelező tananyagot meghaladó kutatási projektbe. A tárgy célja, hogy a hallgató megismerje a tudományos kutatás módszertanát és a tananyagon túlmutató szakmai ismereteket sajátítson el. A tárgy teljesítéséhez az önálló munka eredményét egy rövid (legalább 15 oldalas) dolgozatban kell összefoglalni, valamint a félév végén egy előadásban be kell mutatni az elvégzett munkát. A projektmunka elkészítése jó kiindulópontot jelent TDK dolgozat benyújtásához.

During the semester, the student conducts research work under the guidance of a supervisor. The aim of the project is to get acquainted with the methodology of scientific research and to acquire professional knowledge beyond the curriculum. In order to complete the subject, the results of the independent work must be summarized in a short essay (at least 15 pages). The results must be also presented in a lecture at the end of the semester. The dissertation and the presentation may help in submitting a TDK dissertation..

Követelmények szorgalmi időszakban: 
rendszeres konzultáció a témavezetővel, egy legalább 20 oldalas dolgozat elkészítése és bemutatása
Pótlási lehetőségek: 
nincs
Konzultációs lehetőségek: 
témavezetővel folyamatosan
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
0
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
62
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
90
Ellenőrző adat: 
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Bordács Sándor
Beosztás: 
egyetemi adjunktus
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Fizika Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Halbritter András