BMETE11AX01-v0

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Fizika 1
A tárgy angol címe: 
Physics 1
A tárgy rövid címe: 
Fizika1
4
0
0
v
Kredit: 
5
Ajánlott/Kötelező előtanulmányi rend
1.Követelménytárgy kódja: 
BMETE90AX00
1.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
MatematikaA1(aláír)
Kizáró tantárgyak: 
Fizika1 informatikus hallgatóknak
A tantárgy felelős tanszéke: 
Fizika Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr Mihály György
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi tanár
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2005.02.24.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2005.11.11.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
A vektoralgebra és az elemi analízis alapfogalmai.
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
VIK Villamosmérnök Szak BSC képzés kötelező tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

MECHANIKA: Mérés, mértékegységek, modellalkotás. Tér, idő, koordinátarendszerek. Anyagi pont térbeli mozgása. Newton-axiómák. Munka, , kinetikus energia, potenciális energia. Munkatétel. Megmaradási tételek a mechanikában. Mozgás gyorsuló koordinátarendszerek ben, a
tehetetlenségi erõk. A newtoni gravitáció. A speciális relativitáselmélet alapjai. Pontrendszerek és megmaradási tételek. A merev test kinematikája és dinamikája. Harmonikus rezgőmozgás, rezonancia. Hullámterjedés, hullámegyenlet, diszperzió, Doppler- effektus.

TERMODINAMIKA: A hömennyiség és a hőmérséklet. A hő terjedés formái. Kinetikus gázelmélet. A termodinamika főtételei. A reve rzibilis és irreverzibilis folyamat, állapotváltozások. Az entrópia és mikrofizikai értelmezése. A statisztikus fizika alapfogalmai .

SZTATIKUS ELEKTROMOS ÉS MÁGNESES TÉR: Elektromos töltés. Elektromos térerõsség, fluxus,. potenciál. Az elektrosztatika alape gyenletei. A Gauss-törvény használata. Kondenzátork és az elektrosztatikus tér energiája. Dielektrikumok és határfeltételek. Az elektromos vezetés.
A mágneses erőtér. Áramjárta vezető mágneses térben. Áramok mágneses tere, Biot-Savart-törvény.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
Két zárthelyi és ennek alapján ”aláírás”.
Követelmények vizsgaidőszakban: 
vizsga
Pótlási lehetőségek: 
A sikerteln zárthelyi egyszer pótolható.
Konzultációs lehetőségek: 
Heti rendszerességgel és a ”Fizikai Problémák Megoldása 1.”–c. (0 kredites) tantárgy.
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
1.) Hudson-Nelson: Útban a modern fizika felé, LSI tankőnyv
2.) Hálózatra felvitt elektronikus kiegészítő anyagok.
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
56
Félévközi felkészülés órákra: 
30
Felkészülés zárthelyire: 
30
Zárthelyik megírása: 
4
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
30
Összesen: 
150
Ellenőrző adat: 
150
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Mihály György
Beosztás: 
egyetemi tanár
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Fizika Tanszék
Név: 
Orosz László
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Fizika Tanszék
Név: 
Jakab László
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Atomfizika Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Mihály György
A tantárgy adatlapja PDF-ben: