BMETE11AX02

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Fizika 2
A tárgy angol címe: 
Physics 2
A tárgy rövid címe: 
Fizika2
3
1
0
v
Kredit: 
5
Ajánlott/Kötelező előtanulmányi rend
1.Követelménytárgy kódja: 
BMETE90AX00
1.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
MatematikaA1
2.Követelménytárgy kódja: 
BMETE90AX02
2.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
MatematikaA2(aláír)
3.Követelménytárgy kódja: 
BMETE11AX01
3.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
Fizika1 (aláír)
Kizáró tantárgyak: 
Fizika2 informatikus hallgatóknak
A tantárgy felelős tanszéke: 
Fizika Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr Mihály György
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi tanár
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2005.02.24.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2005.11.11.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
A vektoralgebra és az elemi analízis alapfogalmai. A lineáris terek alapfogalmai.
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
VIK Villamosmérnök Szak BSC képzés kötelező tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

ELEKTRODINAMIKA: Faraday-féle indukciótörvény. Öninduktivitás és kölcsönös induktivitás. Az anyag mágneses tulajdonságai. Mágneses adattárolás. A Maxwell egyenletek rendszere. Elektromágneses hullámok keltése, terjedése, visszaverődése. A geometria i optika alapjai. A fizikai
optika, interferencia, diffrakció. A poláros fény.
AZ ATOMFIZIKA ALAPJAI: A természetes és a koherens fényforrások. Az optikai kommunikáció fizikai alapjai. A deBroglie hullám ok. A Schrödinger egyenlet. Az atomok elektronszerkezete. Az elektron spin. Fémek szabadelektron elmélete. Fermi-Dirac statisztika. Szilárd testek energiasáv szerkezet. A szupravezetés jelensége. Kvantummechanikai jelenségek a modern elektronikában.
Az atommagfizika alapjai. Atomreaktorok. Az elemi részecskék. Kozmológiai érdekességek.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
Két zárthelyi és ennek alapján ”aláírás”.
Követelmények vizsgaidőszakban: 
vizsga
Pótlási lehetőségek: 
A sikerteln zárthelyi egyszer pótolható.
Konzultációs lehetőségek: 
Heti rendszerességgel és a ”Fizikai Problémák Megoldása 2.”–c. (0 kredites) tantárgy.
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
1.) Hudson-Nelson: Útban a modern fizika felé, LSI tankőnyv
2.) Hálózatra felvitt elektronikus kiegészítő anyagok.
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
56
Félévközi felkészülés órákra: 
30
Felkészülés zárthelyire: 
30
Zárthelyik megírása: 
4
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
30
Összesen: 
150
Ellenőrző adat: 
150
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Mihály György
Beosztás: 
egyetemi tanár
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Fizika Tanszék
Név: 
Orosz László
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Fizika Tanszék
Név: 
Jakab László
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Atomfizika Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Mihály György
A tantárgy adatlapja PDF-ben: