BMETE12MF81

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
A fotonika alapjai
A tárgy angol címe: 
Fundamentals of Photonics
A tárgy rövid címe: 
AFotonikaAlapjai
2
1
0
v
Kredit: 
5
A tantárgy felelős tanszéke: 
Atomfizika Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Barócsi Attila
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2019.05.31.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2019.06.28.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
BSc szintű szilárdtestfizikai és optikai alapismeretek.
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
TTK Fizikus MSc képzés kötelezően választható tárgya.
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

A tárgy célja, hogy általános optikai ismeretekre támaszkodva megismertesse a hallgatót a modern optika/fotonika rohamosan bővülő területével. A fotonika mindinkább előtérbe kerül olyan alkalmazásokban, ahol az elektronikai eszközök elérik sebesség és sávszélesség korlátaikat. A tárgy szemléletesen, a legszükségesebb matematikai, fizikai és optikai alapokkal igyekszik áttekinteni az optikai/fotonikai eszközöket, bemutatva azok működését és alkalmazását. Tematika: Az optika és fotonika kapcsolata, a fotonika kialakulásának szükségszerűsége, a fotonszemlélet, fázisillesztés és belső kvantumhatásfok jelentősége; Fotonok keltése spontán és indukált emisszióval (LED, lézerdióda, optikai erősítő, erősített spontán emisszió, szuperluminszcens LED, egyfoton-források); Fény manipulálása egyszerű és Bragg-szerkezetű planáris és hengeres hullámvezetőkben (Bragg-tükrök, szálerősítők, fotonikus szálak, fehér lézer); Elektro-optikai Pockels- és Kerr-effektus, optikai Kerr-effektus, Faraday-effektus alkalmazásai (Pockels-cella, önfókuszálás, önfázis-moduláció, optikai izolátor); Akuszto-optikai effektus alkalmazásai (modulátorok, fényeltérítők, szűrők, Bragg-cellák); Másod- és harmadrendű nemlineáris optikai jelenségek alkalmazása (harmonikus-keltés, összeg- és különbségi-frekvencia keltés, spontán parametrikus lekonverzió); Félvezető fotodetektorok alkalmazása (napelem, egyfoton-detektorok); Példák speciális eszközökre (integrált kapcsolók, átkötések, diffraktív és adaptív elemek, optikai csapda, optikai oszcilloszkóp, kétfoton-mikroszkópia, szuperfelbontás); Mérések optikai frekvencián (optikai idő, frekvencia- és elmozdulásmérés, atomóra, frekvenciafésű, LIGO).

 

Követelmények szorgalmi időszakban: 
Részvétel legalább az előadások 60%-án és a gyakorlatok 70%-án. 1 zárthelyi, 1 házi feladat 2 részfeladattal és 1 beszámolóval.
Követelmények vizsgaidőszakban: 
Elégséges zárthelyi, mely beszámít a vizsgába, teljesített házi feladat és beszámoló, szóbeli vizsga megajánlott jegy lehetőségével.
Pótlási lehetőségek: 
1 pótzárthelyi. A házi feladat beszámolójának elmaradása esetén megajánlott jegy nem kapható.
Konzultációs lehetőségek: 
Oktatóval egyeztetve igény szerint és a ZH előtti héten.
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
S. O. Kasap: Optoelectronics and Photonics: Principles and Practices, 2nd Edition (2013) Pearson, ISBN: 0-13-215149-9
B. E. A. Saleh, M. C. Teich: Fundamentals of Photonics, 2nd Edition (2007) John Wiley & Sons, ISBN: 978-0-471-35832-9
elektronikus jegyzet
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
42
Félévközi felkészülés órákra: 
7
Felkészülés zárthelyire: 
16
Zárthelyik megírása: 
2
Házi feladat elkészítése: 
50
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
12
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
21
Összesen: 
150
Ellenőrző adat: 
150
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Barócsi Attila
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Atomfizika Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Koppa Pál