BMETE47D121

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
A zenei kogníció idegrendszeri háttere
A tárgy angol címe: 
The Neural Background of Musical Cognition
A tárgy rövid címe: 
AZeneiKogníció
2
0
0
f
Kredit: 
3
A tantárgy felelős tanszéke: 
Kognitív Tudományi Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Honbolygó Ferenc
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
külső munkatárs
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2019.01.17.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2019.01.22.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Kognitív idegtudomány, Kísérleti pszichológia, Kognitív pszichológia
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
TTK Pszichológia Doktori Iskola tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

A kurzus célja a zene észleléséhez, zenei képességekhez, zenei transzferhez és a zene hallgatás és zenélés kognitív és affektív hatásaihoz kapcsolódó kognitív és idegrendszeri folyamatok áttekintése. A kurzus során az alábbi specifikus témákat tekintjük át:

1. Ritmusészlelés
2. Dallamészlelés
3. A tonalitás észlelése
4. A zenei képességek
5. A zenei transzferhatás
6. Zene és nyelv

Követelmények szorgalmi időszakban: 
A kurzus tematikájában szereplő cikkek feldolgozása, az egyik témához kapcsolódóan további kutatások kritikus bemutatása.
Pótlási lehetőségek: 
A TVSZ szerint
Konzultációs lehetőségek: 
Fogadóórán, e­mailen
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Grahn, J. A. (2009). The role of the basal ganglia in beat perception. Annals of the New York Academy of Sciences
Janata, P., et al. (2002). The cortical topography of tonal structures underlying Western music. Science, 298(5601), 216
Tierney, A., & Kraus, N. (2014). Auditory-motor entrainment and phonological skills: precise auditory timing hypothesis
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
48
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
14
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
90
Ellenőrző adat: 
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Honbolygó Ferenc
Beosztás: 
külső munkatárs
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Kognitív Tudományi Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Babarczy Anna