BMETE919207

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
A halmazelmélet függetlenségi eredményei
A tárgy angol címe: 
Consistency results in set theory
A tárgy rövid címe: 
AHalmelmFüggetlen
2
0
0
v
Kredit: 
3
Ajánlott/Kötelező előtanulmányi rend
1.Követelménytárgy kódja: 
BMETE911543
1.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
HalmelmMatlog
A tantárgy felelős tanszéke: 
Algebra Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Serény György
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2006.03.24.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2006.04.21.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
A halmazelmélet és matematikai logika alapjai.
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
Választható tárgy felsőbb éves matematikusoknak és doktoranduszoknak
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

Kombinatorikus halmazelmélet: kofinális zárt halmazok, stacionárius halmazok, delta-rendszerek, fák
Tranzitív modellek: belső modellek, abszolútság
Nagy számosságok: mérhetőség, elemi beágyazások és ultrahatványok
Forszolás: megszámlálható tranzitív ZFC modellek, forszolás reláció, generikus bővítés, teljes Boole -algebrák
Alkalmazások: CH és nemCH konzisztenciája, ultrafilterek definiálhatatlansága, nemkorlátos operátorok definiálhatatlansága, a kontinuum invariánsai közötti konzisztens egyenlőtlenségek, "káró" konzisztenciája, a Kurepa-Hipotézis konzisztenciája, mérhetőséggel kapcsolatos konzisztenciák
Martin axiómája és következményei: null-mértékű es első-kategóriájú halmazok invariánsai, fák

Követelmények szorgalmi időszakban: 
órákon való részvétel, házi feladatok beadása
Követelmények vizsgaidőszakban: 
szóbeli vizsga
Pótlási lehetőségek: 
A Tanulmányi és vizsgaszabályzatban előírtaknak megfelelően.
Konzultációs lehetőségek: 
Igény szerint.
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Kunen: An introduction to independence proofs
Jech: Set theory
Farkas Barnabás: Halmazelmélet/Forszolás
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
21
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
21
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
20
Összesen: 
90
Ellenőrző adat: 
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Farkas Barnabás
Beosztás: 
doktorandusz
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Algebra Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Rónyai Lajos
A tantárgy adatlapja PDF-ben: