BMETE925312

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
A fizika parciális differenciálegyenletei, alkalmazásokkal
A tárgy angol címe: 
Partial Differential Equations of Physics, with Applications
A tárgy rövid címe: 
AFizParcDiffAlk
4
0
0
v
Kredit: 
6
Ajánlott/Kötelező előtanulmányi rend
1.Követelménytárgy kódja: 
TE921019
1.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
Funkcionálanalízis
1.Köv.tárgyat kiváltó 1.tárgy kódja: 
TE921898
1.Köv.tárgyat kiváltó 1.tárgy (rövidített) címe: 
Funkcionálanalízis
Kizáró tantárgyak: 
---
A tantárgy felelős tanszéke: 
Analízis Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Petz Dénes
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egy. tanár
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2005.10.26.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2005.11.28.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Elemi differenciál- és integrálszámítás
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
TTK Mat.ematikus szak Analízis szakirány köt.vál tárgya és a mérnök karok MSc, PhD képzéseinek válható tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

A matematikai fizika legfontosabb parciális differenciálegyenletei: Laplace-, hővezetés-, hullám- és Schrödinger -egyenlet. Kezdeti érték problémák megfogalmazása. Disztribúció elmélet. Stacionárius eset: Laplace egyenlet és általánosításai, peremérték problémák, Dirichlet feladat.
Differenciáloperátorok önadjungált kiterjesztése, Szoboljev terek. Integrál transzformációk, Green függvény. Egy dimenziós es et: Sturm-Liouville problémakör, klasszikus ortogonális polinomok szerinti sorfejtések. Két dimenziós eset: síkbeli potenciál elmélet, komplex potenciál (alkalmazásokkal), szubharmonikus függvények. Magasbb dimenziók: összevetés a két dimenzióval, valószínűség elméleti kapcsola tok (Brown
mozgás), alkalmazások, hidrogén atom. Időtől függő egyenletek: a hővezetés-, hullám-, és Schrödinger egyentetek ismételt áttekintése.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
óralátogatás
Követelmények vizsgaidőszakban: 
vizsga TVSz szerint
Pótlási lehetőségek: 
megbeszélés szerint
Konzultációs lehetőségek: 
megbeszélés szerint
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
E. A. Coddington, N. Levinson: Theory of Ordinary Differential Equations, McGraw-Hill, 1955
J.L. Doob: Classical Potential Theory and its Probabilistic Counterpart, Springer, 1984
R. E. Edwards: Fourier Series I., II., Springer, 1979
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
56
Félévközi felkészülés órákra: 
48
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
36
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
40
Összesen: 
180
Ellenőrző adat: 
180
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Járai Antal
Beosztás: 
egy. tanár
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Analízis Tanszék, Mat. Int.
Név: 
G. Horváth Ákosné dr.
Beosztás: 
tud. főmunkatárs
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Analízis Tanszék, Mat. Int.
A tanszékvezető neve: 
Dr. Petz Dénes
A tantárgy adatlapja PDF-ben: