2016. szeptember 28. szerda 14 óra

Napirendi pontok: 
A Kari Tanács új összetétele
Előadó: 
Dr. Pipek János, dékán, a KT elnöke
Javaslat a Kari SzMSz 1. sz függelékének módosítására (Kari Tanács Bizottságainak összetétele)
Előterjesztő: 
Dr. Pipek János, dékán
Javaslat a Matematika Intézet igazgatóhelyettesére
Előterjesztő: 
Dr. Pipek János, dékán
Javaslat a Kognitív Tudományi Tanszék tanszékvezető-helyettesére
Előterjesztő: 
Dr. Pipek János, dékán
Javaslat a Sztochasztika Tanszék tanszékvezető-helyettesére
Előterjesztő: 
Dr. Pipek János, dékán
Javaslat Apáczai-Csere János-díj adományozására
Előterjesztő: 
Dr. Pipek János, dékán
Javaslat Szent-Györgyi Albert-díj adományozására
Előterjesztő: 
Dr. Pipek János, dékán
Javaslat Professor Emeritus cím adományozására
Előterjesztő: 
Dr. Pipek János, dékán
Javaslat Pedagógus Szolgálati Emlékérem adományozására
Előterjesztő: 
Dr. Pipek János, dékán
Tájékoztató a BME féléves kontrolling jelentéséről
Előadó: 
Dr. Varga Imre, gazdasági dékánhelyettes
Tájékoztató a felvételikről és az újonnan fölvett BSc hallgatók által kitöltött kérdőívekről
Előadó: 
Dr. Prok István, oktatási dékánhelyettes