Számítógépes és kognitív idegtudomány (régi nevén Kognitív tanulmányok) mesterképzési szak

A szakon végzettek megfelelő képzettséget és kompetenciákat kapnak további, PhD tanulmányok folytatására a kognitív tudomány alkotó területein, valamint fogalmi és empirikus kutatómunkára számos, a modern információtechnológiával kapcsolatos munkahelyen, vállalati kutató egységekben. A kognitív tudományt végzettek e munkaterületeken sajátos közvetítők lehetnek a műszaki, a természettudományos és a humán, illetve társadalomtudományi szemlélet között.
Részletes tudnivalók

Idegennyelvi követelmény:
A mesterfokozat megszerzéséhez angol nyelvből államilag elismert középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

 
Archívum

 

Záróvizsga Bizottság (csak a listában szereplő elnökök és tagok választhatók a bizottságokba)

Részletes tájékoztató a felvételiről