Számolások irreguláris Higgs nyalábok modulusterén