Doktori eljárás indítása - 3 éves képzés

Eljárás indítás (a 2016. szeptembere előtt beiratkozott hallgatók, azaz a régi 3 éves képzésben részt vevő hallgatók számára):

Fokozatszerzési eljárás indításához a következő dokumentumokat kell leadni (az eredeti dokumentumok bemutatása mellett):

2 példányban leadandó:

  • Egyetemi oklevél másolata Be kell mutatni az eredeti dokumentumot (kétszintű képzés esetén elég az MSc), a behozott másolatot a dékáni hivatal ügyintézője hitelesíti. Külföldön szerzett oklevél esetén szükség van hiteles fordításra is.        
  • Nyelvismeretet igazoló dokumentumok, igazolások másolata Be kell mutatni az eredeti dokumentumot is, a behozott másolatot a dékáni hivatal ügyintézője hitelesíti. Külföldön szerzett dokumentum esetén szükség van hiteles fordításra is.
  • Jelentkezési lap kitöltve, aláírva:
  1. Jelentkezési lap (fizikai tudományok)
  2. Jelentkezési lap (matematikai- és számítástudományok)
  3. Jelentkezési lap (pszichológia (kognitív tudomány témakörben))

1 példányban leadandó:

  • Témavázlat (szerepelhet rajta a témavezető és a szakmailag illetékes oktatási szervezeti egység vezetőjének javaslata)

  • Tudományos munkásságot igazoló dokumentumok (közlemények jegyzéke és különlenyomatai) 

  • Részletes tudományos önéletrajz

  • Eljárási díj befizetését igazoló szelvény vagy átutalási igazolás 
    (az eljárási díj megegyezik a benyújtáskor érvényben lévő jogszabályban megszabott kötelező legkisebb munkabér egy havi összegével, ez jelenleg 167 400 HUF)
    Az eljárási díj befizethető átutalással a 10032000-01425279-00000000 számlaszámra a következő közleménnyel: PhD eljárás, HS00103119/980000, a pályázó neve

A publikációkat fel kell vinni az MTMT publikációs adattárba.

Publikációs követelmények :

  1. fizikus
  2. matematikus  (A 2019. január 1. előtt beadott pályázatoknál Jelölt kérheti a korábbi, 2008-ban bevezetett követelmények alkalmazását)
  3. pszichológus

Aki még soha nem járt ebben az adatbázisban, a belépéshez segítséget a mycite@omikk.bme.hu címen kérhet.

A PhD eljárást indítóknak elektronikusan beadandó (a doktori ügyintézőnek):
(Kérjük, hogy a fájlokat a zárójelben lévő minták szerint nevezzék el!)

  • jelentkezési lap - (vezeteknev_keresztnev_jelentkezesi_lap.pdf)
  • témavázlat – (vezeteknev_keresztnev_temavazlat.pdf)
  • önéletrajz- (vezeteknev_keresztnev_CV.pdf)
  • publikációs lista – (vezeteknev_keresztnev_publikacios_lista.pdf)
  • egyetemi oklevél – (vezeteknev_keresztnev_MSc_oklevel.pdf)
  • angol nyelvvizsgáról oklevél – (vezeteknev_keresztnev_angol_oklevel.pdf)
  • választott nyelvvizsgáról oklevél – (vezeteknev_keresztnev_......._oklevel.pdf)
  • tudományos közlemények (cikkek) - (vezeteknev_keresztnev_cikk.pdf  egy fájlban legyen az összes, indításhoz szükséges közlemény)