Kari Tanács 2022. május 18.

Az ülésre jelenléti formában a Rektori Tanácsteremben kerül sor.

Az ülés hangfelvétele

 

Napirendi pontok: 
1. Tájékoztató az előző Kari Tanács óta történt eseményekről
Előadó: 
Dr. Aszódi Attila, dékán
2. Gazdasági beszámoló 2021-ről és a Kar 2022. évi költségvetése
Előterjesztő: 
Esztergályos-Vaczó Júlia, dékáni szakmai tanácsadó
3. Fizikus-mérnök BSc szak indítása
Előterjesztő: 
Dr. Zaránd Gergely, igazgató, FI
4. Egyetemi docensi megbízások
Előterjesztő: 
Dr. Horváth Miklós, igazgató, MI
Előadó: 
https://www.ttdh.bme.hu/kari/intezetek/Palyazatok2022/Egyetemi_docensi/
5. Egyetemi docensi álláshelyek létesítése
Előterjesztő: 
Dr. Horváth Miklós, igazgató, MI
6. A kari SZMSZ 1. sz. függelékének módosítása (a Gazdasági Bizottság és az OKPVB összetétele)
Előterjesztő: 
Dr. Horváth Miklós, igazgató, MI
7. A Kognitív Tudományi Tanszék SZMSZ-ének módosítása
Előterjesztő: 
Dr. Babarczy Anna, Tanszékvezető, KTT
8. Magyar Érdemrend Tisztikeresztje kitüntetés adományozása
Előterjesztő: 
Dr. Horváth Miklós, igazgató, MI
9. Kossuth-díj adományozása (nem érkezett javaslat)
Előterjesztő: 
Dr. Aszódi Attila, dékán
10. Széchenyi-díj adományozása (nem érkezett javaslat)
Előterjesztő: 
Dr. Aszódi Attila, dékán
11. A Kar Kiváló Oktatója cím adományozása
Előterjesztő: 
Nagy Ynna, elnök, HK
12. Kari Ifjúsági Kutatási Díj adományozása
Előterjesztő: 
Dr. Simon Ferenc, dékánhelyettes
13. Záróvizsga Bizottságok elnökei és tagjai
Előterjesztő: 
Dr. Babarczy Anna (KTT), Dr. Horváth Miklós (MI), Dr. Zaránd Gergely (FI)
14. A Matematikus MSc szak Optimalizálás specializációja felelősének módosítása
Előterjesztő: 
Dr. Horváth Miklós, igazgató, MI
15. A Fizikus MSc szak Nanotechnológia és anyagtudomány specializációja felelősének módosítása
Előterjesztő: 
Dr. Halbritter András, tanszékvezető, Fizika Tsz
16. Matematikus képzések tantárgyfelelőseinek módosítása
Előterjesztő: 
Dr. Horváth Miklós, igazgató, MI
17. Fizikus képzések tantárgyfelelőseinek módosítása
Előterjesztő: 
Dr. Zaránd Gergely, igazgató
18. A Matematika BSc szak tantervének módosítása
Előterjesztő: 
Dr. Horváth Miklós, igazgató, MI
19. A Fizikus MSc szak Nukleáris technika specializációja tantervének módosítása
Előterjesztő: 
Dr. Szieberth Máté, tanszékvezető, NTT
20. Az Alkalmazott matematikus MSc szak Operációkutatás specializációja tantervének módosítása
Előterjesztő: 
Dr. Nagy Katalin, igazgató-helyettes, MI
21. A Kar által gondozott képzések önköltségei
Előterjesztő: 
Dr. Prok István, dékánhelyettes
22. Tájékoztató a Kari Sportnapról
Előadó: 
Nagy Ynna, elnök, HK
23. Egyebek