Tantárgyak

A BME TTK-n akkreditált tantárgyak listája
Új tantárgy akkreditációja.
Tantárgy kódnövekvő sorrend A tárgy címe
BMETE12AX00 Connaissances de base en chimie pour les ingénieurs
BMETE12AF48 Spektroszkópia
BMETE12AF47 Kísérleti fizika gyakorlat 2
BMETE12AF46 Kísérleti fizika 2
BMETE12AF45 Haladó problémamegoldó szeminárium 2
BMETE12AF44 Fizika feladatok megoldása 2
BMETE12AF35 Optika
BMETE12AF34 Mikroszkópia
BMETE12AF33 Mikro- és nanotechnológiák
BMETE12AF32 A felületfizika alapjai
BMETE12AF31 Az anyagtudomány alapjai és alkalmazásai
BMETE12AF30 Végeselem modellezés COMSOL környezetben
BMETE12AF29 Vákuumfizika
BMETE12AF28 Spektroszkópia
BMETE12AF27 Elektronika
BMETE12AF26 A felületfizika alapjai
BMETE12AF25 Az anyagtudomány alapjai és alkalmazásai
BMETE12AF24 A végeselem modellezés alapjai és alkalmazásai
BMETE12AF23 Fizikai kísérletek tervezése és építése
BMETE12AF22 Bevezetés az ultragyors impulzusok fizikájába
BMETE12AF21 Haladó fizika laboratórium 3
BMETE12AF20 Kísérleti fizika gyakorlat 2
BMETE12AF19 Bevezetés az alkalmazott anyagtudományba
BMETE12AF18 Programozás 3
BMETE12AF17 Programozás 2
BMETE12AF15 Elektrodinamika alapjai
BMETE12AF14 Válogatott fejezetek a korszerű technológiákból
BMETE12AF11 Alkalmazott plazmafizika
BMETE12AF10 Biofizika alapjai
BMETE12AF09 Mikroszkópia
BMETE12AF08 Mikro- és nanotechnológiák
BMETE12AF07 Lézertechnika
BMETE12AF06 Programozás 3
BMETE12AF05 Vákuumfizika
BMETE12AF04 Spektroszkópia
BMETE12AF03 Programozás 2
BMETE12AF02 Fizika laboratórium 5
BMETE12AF01 Optika
BMETE125300 Vékonyrétegek technológiája
BMETE11NGMF Modern fizika alkalmazásai a mérnöki gyakorlatban
BMETE11MX33 Fizika 3
BMETE11MX32 Paradox kvantum világ
BMETE11MX22 Fizika laboratórium építőmérnököknek
BMETE11MX01 Fizika 3
BMETE11MX00 Fotonika optikai alapjai
BMETE11MF57 Mágnesség elmélete
BMETE11MF56 Mágneses rezonancia
BMETE11MF55 Modern szilárdtestfizika
BMETE11MF54 Optikai spektroszkópia az anyagtudományban
BMETE11MF52 Korszerű félvezető eszközök

Oldalak