BMETE115303

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Optikai spektroszkópia korrelált elektron rendszereken
A tárgy angol címe: 
Optical spectroscopy on correlated electron systems
A tárgy rövid címe: 
Spektroszkópia
2
0
0
v
Kredit: 
3
Ajánlott/Kötelező előtanulmányi rend
1.Követelménytárgy kódja: 
BMETE152015
1.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
Kvantummech
1.Köv.tárgyat kiváltó 1.tárgy kódja: 
BMETE152036
1.Köv.tárgyat kiváltó 1.tárgy (rövidített) címe: 
Szilfiz II
1.Köv.tárgyat kiváltó 2.tárgy kódja: 
BMETE111064
1.Köv.tárgyat kiváltó 2.tárgy (rövidített) címe: 
Elektrodinamika
A tantárgy felelős tanszéke: 
Fizika Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Kézsmárki István
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi adjunktus
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2005.11.17.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2005.12.13.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Elekrodinamika, Fourier-analizis, szilárd testek sávszerkezete, szupravezetés és mágnesség alapjai
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
TTK Mérnök-fizikus szak Kondenzált anyagok fizikája modul kötelezően választható tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

Az előadások célja, hogy a diákok megismerkedjenek az optikai méréstechnika alapjaival, és alkalmazásaival néhány speciális e setben, különös tekintettel a mágneses térben végzett mérésekre. Optikai mérések jelentős szerepet játszanak a fém-szigetelő átalakulást mutató anyagok, a
magas hőmérsékletű szupravezetők, a spin és töltés sűrűséghullámok, a nehéz Fermion rendszerek és más korrelált elektron rend szerek vizsgálatában. Az előadások első részében a fizikai és matematikai alapfogalmakkal foglalkozunk. A második részben az optikai spektrométerek működési elvével és gyakorlati kivitelezésével ismerkedünk meg. A továbbiakban ismertetünk néhány optikai mérést a szupravez etők, a
fullerének, a nagy mágneses ellenállású anyagok területéről. Végül részletesen tárgyalunk két, mágneses térben alkalmazott mérési módszert: az
optikai úton detektált spin rezonanciát és a magneto-optikai Kerr effektus alkalmazását mágnesezettség mérésre.

Követelmények vizsgaidőszakban: 
szóbeli vizsga
Pótlási lehetőségek: 
a TVSZ előírásoknak megfelelően
Konzultációs lehetőségek: 
folyamatos
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Hans Kuzmany: Solid State Spectroscopy, Springer (1998).
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
12
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
50
Összesen: 
90
Ellenőrző adat: 
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Mihály László
Beosztás: 
egyetemi tanár
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
S.U.N.Y. (USA)
Név: 
Kézsmárki István
Beosztás: 
egyetemi adjunktus
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Fizika Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Mihály György
A tantárgy adatlapja PDF-ben: