BMETE119779

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
A MATLAB programozása
A tárgy angol címe: 
MATLAB Programming
A tárgy rövid címe: 
AMATLABProgr
2
0
0
f
Kredit: 
3
A tantárgy felelős tanszéke: 
Fizika Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Varga Gábor
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Matematikai analízis és lineáris algebra
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
Szabadon választható tárgy
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

A tárgy célja a számítógép programozás mélyebb elsajátítása egy konkrét, a tárgy keretei között számítógép segítségével megoldandó fizikai, műszaki vagy közgazdasági probléma kapcsán. A megoldandó feladat kiválasztása történhet a hallgató által is. A félév során a hallgató elsajátítja a MATLAB programozási nyelvet oktatói segítséggel. A MATLAB negyedik generációs programnyelv, a műszaki számítások programnyelve. Rendkívüli előnye, hogy a felhasználónak nem a programozás mikéntjére, hanem inkább a megoldandó problémára kell koncentrálnia. Ez a későbbi tanulmányokban illetve a kutatásban időmegtakarítást jelenthet.

1. A MATLAB környezetének és programozásának a megismerése: mátrix műveletek, a lineáris algebra elemei, egy-, két- és háromváltozós függvények ábrázolása, nyomtatás, file kezelés, vezérlő utasítások, interaktív felhasználói grafikus felület. Objektum orientált programozás.

2. Algoritmusok programozásának az elsajátítása numerikus integrálást, deriválást, közönséges és parciális diffrenciál-egyenleteket megoldó programok írásával. Hibakeresés.

3. Programtervezés. A választott probléma számítógéppel segített megoldásának tervezése. Numerikus megoldó mag: numerikus módszerek, input output. File kezelés. Karakteres vagy grafikus felhasználói interface.

4. Programírás. A numerikus módszerek algoritmizálása. A megoldó mag felépítése. Az input, output állományok kezelését ellátó program, valamint a felhasználói felület megírása.

5. Programtesztelés. Az eredmények tesztelése esetlegesen ismert analitikus megoldás figyelembevételével. A kapott eredmények megbízhatóságát megadó paraméterek ill. eljárások beépítése a programba. Sebesség és memória igény optimalizálás.

6. Program dokumentáció. A program online és nyomtatott leírása. Súgó valamint "demo" beépítése a programba. A számítások során kapott eredmények kinyomtathatóságának biztosítása.

7. A féléves munka rövid ismertetése, amely egyben az értékelés időpontja is.

8. A félévközi jegy a két zárthelyi és a féléves feladat teljesítése alapján alakul ki.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
Két zárthelyi dolgozat és egy féléves feladat
Pótlási lehetőségek: 
A TVSZ szerint
Konzultációs lehetőségek: 
A zárthelyi dolgozatok előtt egy-egy alkalommal.
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
The MATH WORKS Inc., Release 13 Product Family Documentation Set, 2002.
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
14
Felkészülés zárthelyire: 
16
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
32
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
90
Ellenőrző adat: 
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Varga Gábor
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Fizika Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Halbritter András