BMETE11AF38

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Számítógépes mérésvezérlés
A tárgy angol címe: 
Computer Controlled Measurements
A tárgy rövid címe: 
SzámítógépesMérésvezérlés
0
0
2
f
Kredit: 
3
Kizáró tantárgyak: 
BMETE11AF37
A tantárgy felelős tanszéke: 
Fizika Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Halbritter András
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi tanár
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2016.03.21
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2016.07.06
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Alapvető programozási ismeretek
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
TTK Fizika BSc Fiz. és Alk.fiz. spec. köt.vál. és MSc Nanot.-anyagtud. spec. köt.vál. tárgya      
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

A tárgy alapvető célja a számítógépes mérésvezérléssel kapcsolatos ismeretek elsajátítása, illetve rutinszerzés mérőműszerek és adatgyűjtő kártyák programozásában. Ehhez a következő témakörök kerülnek ismertetésre:Kommunikáció a műszerekkel soros, GPIB és USB porton keresztül.Számítógépes adatgyűjtő kártyák programozásaKomplex műszervezérlő felületek létrehozása, adatok ábrázolása és mentése, eseménysorok programozása, számítógéppel gyűjtött adatok online kiértékelése a mérésvezérlő szoftverrel.A kurzust kéthetente megtartott, alkalmanként 4 órás számítógépes laboratóriumi gyakorlat formájában tartjuk. A félév első felében a szükéséges programozási alapismereteket ismertetjük, melyeket a hallgatók rövid példaprogramokon keresztül gyakorolnak be. A félév második felében a hallgatók önállóan hoznak létre három komplex mérésvezérlő/adatkiértékelő felületet (pl. függvényillesztő modul programozása, digitális multiméter vezérlő felület programozása, számítógépes oszcilloszkóp készítése mérőkártya segítségével).

Követelmények szorgalmi időszakban: 
Számítógépes laboratóriumi gyakorlatok sikeres teljesítése (zárthelyi és jegyzőkönyv)
Követelmények vizsgaidőszakban: 
-
Pótlási lehetőségek: 
Legfeljebb 2 hiányzó gyakorlatot a szorgalmi időszak alatt megbeszélt időpontban lehet pótolni
Konzultációs lehetőségek: 
Egyeztetés alapján
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
A tárgy honlapján közzétett segédanyagok
http://fizipedia.bme.hu/index.php/M%C3%A9r%C3%A9si_adatgy%C5%B1jt%C3%A9s_%C3%A9s_feldolgoz%C3%A1s
     
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
22
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
40
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
90
Ellenőrző adat: 
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Halbritter András
Beosztás: 
egyetemi tanár
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Fizika Tanszék
Név: 
     
Beosztás: 
     
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
     
Név: 
     
Beosztás: 
     
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
     
A tanszékvezető neve: 
Dr. Halbritter András
A tantárgy adatlapja PDF-ben: