BMETE11AF44

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Bevezető laboratórium
A tárgy angol címe: 
Introductory Laboratory Exercises
A tárgy rövid címe: 
BevezetőLabor
0
0
2
f
Kredit: 
3
A tantárgy felelős tanszéke: 
Fizika Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Bordács Sándor
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi adjunktus
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2018.06.25.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2018.06.26.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Középiskolai matematika és fizika tananyag
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
TTK Fizika BSc képzés kötelező tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

Alapvető hibaszámítási ismeretek.
Mérési adatok kiértékelése számítógép segítségével, alapvető műveletek a mérési adatokkal, ábrázolás, görbeillesztés.
Egyszerű mérések, melynek keretében a hallgatók rutinszinten megismerik egyszerű kézi digitális multiméterek, illetve számító gépes mérőkártyák használatát, és begyakorolják a felvett adatok kezelését, kiértékelését és a hibaszámítást. A mérőkártyák segítségével a hallgatók megismerik a függvénygenerátorok és digitális oszcilloszkópok alapvető funkcióit.

A félév során minden hallgató összesen 6, egyenként 4 kontaktórás laborgyakorlaton vesz részt.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
Laboratóriumi gyakorlatok sikeres teljesítése (zárthelyi és jegyzőkönyv)
Követelmények vizsgaidőszakban: 
-
Pótlási lehetőségek: 
Legfeljebb 2 hiányzó gyakorlatot a szorgalmi időszak alatt megbeszélt időpontban lehet pótolni
Konzultációs lehetőségek: 
Egyeztetés alapján
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
A tárgy honlapján közzétett segédanyagok
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
7
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
25
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
60
Ellenőrző adat: 
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Halbritter András
Beosztás: 
egyetemi tanár
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Fizika Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Halbritter András