BMETE11AF48

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Fizikai feladatok megoldása 3.
A tárgy angol címe: 
Solving Problems in Physics 3
A tárgy rövid címe: 
FizikaFeladatok3
0
2
0
f
Kredit: 
3
A tantárgy felelős tanszéke: 
Fizika Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Simon Ferenc
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi tanár
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2018.06.29.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2018.07.09.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Mechanika és elektrodinamikai ismeretek, amelyek Kísérleti Fizika 1-2 keretében elsajátítható ismeretek
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
TTK Fizika BSc képzés szabadon választható tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 
A tárgy a Kísérleti fizika 3 tárgyhoz kapcsolódóan segíti a középiskolából gyengébb előképzettséggel
érkező hallgatók felzárkóztatását, és ezzel a Kísérleti fizika 3 tárgy sikeres teljesítését.
 
Témakörök:
1. Kinetikus gázelmélet, transzport
2. Állapotváltozás, I. főtétel
3. Fajhő, Körfolyamatok
4. Entrópia, II. főtétel
5. Homogén rendszerek
6. Fázisátalakulások
7. Kvantummechanikai bevezető
Követelmények szorgalmi időszakban: 
3 zárthelyi mindegyikének teljesítése a gyakorlatokon
Követelmények vizsgaidőszakban: 
-
Pótlási lehetőségek: 
TVSZ szerint
Konzultációs lehetőségek: 
Egyeztetés alapján a gyakorlatvezetővel
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Fizipédia oldal: http://fizipedia.bme.hu/index.php/K%C3%ADs%C3%A9rleti_fizika_gyakorlat_3.
Példatár: http://fizipedia.bme.hu/index.php/K%C3%ADs%C3%A9rleti_fizika_3._gyakorlat:_Teljes_p%C3%A9ldasor
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
14
Felkészülés zárthelyire: 
34
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
76
Ellenőrző adat: 
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Simon Ferenc
Beosztás: 
egyetemi tanár
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Fizika Tsz.
A tanszékvezető neve: 
Dr. Halbritter András