BMETE11AP63

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Adatgyűjtés és adatkiértékelés
A tárgy angol címe: 
Data Collection and Evaluation
A tárgy rövid címe: 
AdatgyűjtésÉsAdatkiértékelés
0
0
4
f
Kredit: 
7
A tantárgy felelős tanszéke: 
Fizika Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Bordács Sándor
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2022.12.12
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2023.04.10
Tematika
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
TTK Fizikus-mérnök BSc képzés kötelező tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

A tárgy keretében a hallgatók megismerkednek az alapvető laboratóriumi műszerek használatával (idő-, tömeg-, és távolságmérés, digitális multiméterek, tápegységek, adatgyűjtő kártyák, stb.), és megtanulják a mérési adatgyűjtés, adatkiértékelés, hibabecslés, adatvizualizáció, mérésdokumentálás alapjait. Ezen készségeket mérőpárokban elvégzett önálló, legtöbb esetben számítógéppel vezérel laboratóriumi mérések során sajátítják el, elsősorban alapvető elektronikai, mechanikai és hőtani jelenségek vizsgálatával.
 

The course gives an introduction to the use of basic laboratory instruments (mass, time and distance measurements, digital multimeters, power supplies, data acquisition cards, etc.), and to basics of data collection, data evaluation, error estimations, data visualization, and the documentation of the measurements. These skills are practiced through fundamental, mostly computer-controlled measurements from the fields of mechanics, electronics, and thermal phenomena. The measurements are performed in pairs.

 

Követelmények szorgalmi időszakban: 
Laboratóriumi mérések előtt a felkészültség ellenőrzése, és a mérési jegyzőkönyvek értékelése
Pótlási lehetőségek: 
A TVSZ szerint
Konzultációs lehetőségek: 
Az oktatóval egyeztetve
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
56
Félévközi felkészülés órákra: 
56
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
98
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
210
Ellenőrző adat: 
210
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Bordács Sándor
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Fizika Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Halbritter András