BMETE11AP67

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Számítógépes mérésvezérlés
A tárgy angol címe: 
Computer Controlled Measurements
A tárgy rövid címe: 
SzámítógépesMérésvezérlés
0
0
2
f
Kredit: 
3
Ajánlott/Kötelező előtanulmányi rend
1.Követelménytárgy kódja: 
BMEVIEEAA00
1.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
A programozás alapjai 1
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Fülöp Gergő
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
tudományos munkatárs
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2023.03.01.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2023.04.10.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Programozási ismeretek
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
TTK Fizikus-mérnök BSc szak kötelező tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

A tárgy alapvető célja a számítógépes mérésvezérléssel kapcsolatos ismeretek elsajátítása, illetve rutinszerzés mérőműszerek és adatgyűjtő kártyák programozásában. Ehhez a következő témakörök kerülnek ismertetésre: Kommunikáció a műszerekkel soros, GPIB és USB porton keresztül. Számítógépes adatgyűjtő kártyák programozása. Komplex műszervezérlő felületek létrehozása, adatok ábrázolása és mentése, eseménysorok programozása, számítógéppel gyűjtött adatok online kiértékelése a mérésvezérlő szoftverrel. A kurzust kéthetente megtartott, alkalmanként 4 órás számítógépes laboratóriumi gyakorlat formájában tartjuk. A félév első felében a szükéséges programozási alapismereteket ismertetjük, melyeket a hallgatók rövid példaprogramokon keresztül gyakorolnak be. A félév második felében a hallgatók önállóan hoznak létre három komplex mérésvezérlő/adatkiértékelő felületet (pl. függvényillesztő modul programozása, digitális multiméter vezérlő felület programozása, számítógépes oszcilloszkóp készítése mérőkártya segítségével).

The participants gain experience in computer controlled measurements and in the programming of scientific instruments and data acquisition system. To this end the following topics are covered: communication with the instruments via serial, GPIB, and USB ports. Programming of data acquisition cards. Programming of complex measurement control platforms, plotting and saving the data, programming of timelines, in-situ data analysis. The course consists of 4 hour-long computer laboratory exercises every second week. In the first part of the semester fundamental programming skills are obtained through simple example programs. In the second part the participants individually program complex measurement control and data analysis platforms, like nonlinear curve fitting by Monte Carlo method, full computer control of a digital multimeter, digital oscilloscope program using a data acquisition card.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
mérésvezérlő programok és azokat dokumentáló jegyzőkönyvek elkészítése
Pótlási lehetőségek: 
A TVSZ szerint
Konzultációs lehetőségek: 
Az oktatóval egyeztetve
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
28
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
34
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
90
Ellenőrző adat: 
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Fülöp Gergő
Beosztás: 
tudományos munkatárs
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Fizika Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Halbritter András