BMETE11AP68

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Nobel-díjas fizika a mindennapi életünkben – laboratóriumi gyakorlat
A tárgy angol címe: 
Nobel Prize Physics in Everyday Application – Laboratory Exercise
A tárgy rövid címe: 
NobelDíjasFizikaLabor
0
0
2
f
Kredit: 
3
A tantárgy felelős tanszéke: 
Fizika Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Halbritter András Ernő
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi tanár
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2023.08.14.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2023.08.21.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Középiskolás fizikai alapismeretek
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
TTK Fizikus-mérnök BSc képzés szabadon választható tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

A laboratóriumi gyakorlat során lehetőség nyílik Nobel-díjas témákhoz kapcsolódó kísérletek elvégzésére az alábbi témakörökben:
1. Holográfia
2. Szupravezetés
3. Atomi vezetékek
4. A fotoeffektustól a lézereken át a kvantumkommunikációig
5. Irányíts atomreaktort!
6. Félvezetőtechnológia az első tranzisztortól az okostelefonig
A laborgyakorlatok egyenként 4 kontakt óra időtartamúak.

In this laboratory exercise, you will have the opportunity to carry out experiments related to Nobel Prize-winning topics in the following areas:
1. Holography
2. Superconductivity
3. Atomic nanowires
4. From photoelectric effect to lasers and qunatum communication
5. Control a nuclear reactor!
6. Semiconductor technology from the first transistor to the smartphone
The laboratory exercises are 4 contact hours each.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
A félévközi jegy a mérési gyakorlatok után leadott jegyzőkönyvek alapján. The mid-semester grade is based on the reports submitted after the measurement exercises.
Pótlási lehetőségek: 
Egy pótmérés.
Konzultációs lehetőségek: 
Egyedi egyeztetés alapján
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Mérésleírások elektronikus formában. Description of measurements in electronic form.
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
16
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
46
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
90
Ellenőrző adat: 
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Halbritter András Ernő
Beosztás: 
egyetemi tanár
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Fizika Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Halbritter András Ernő