BMETE47A011

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
(N)Agy - bajban
A tárgy angol címe: 
Brain in Trouble
2
0
0
f
Kredit: 
2
Kizáró tantárgyak: 
-
A tantárgy felelős tanszéke: 
Kognitív Tudományi Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Zimmer Márta
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi adjunktus
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2012.02.29.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2012.05.04.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Alapvető középiskolai biológia tudás
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
Szabadon választható közismereti tárgy
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

A tárgy alapvető célja, hogy az orvostudomány (anatómia, neurológia), a pszichológia és a biológia tudományterületeinek segítségével körüljárjunk ismert agyi sérüléseket, neurológiai tünetcsoportokat. A kurzus óráin az egyes tünetek megértéséhez szükséges an atómiai
összefoglalás után példákkal, videofilmeken keresztüli szemléltetéssel tekintjük át a fontosabb központi idegrendszeri deficiteket.
1. A vizuális rendszer működésének alacsonyabbszintű zavarai - a szem betegségei, látótér-kiesések, vaklátás
2. A tárgy- és arcészlelés zavarai
3. Tér- és mozgásészlelési zavarok
4. A motoros rendszer működésének zavarai - tic, Tourette, HD, SM
5. Alvászavarok, epilepszia, kóma
6. Emlékezeti zavarok
7. Magasabb kognitív funkciók (beszéd, olvasás, számolás) zavarai
8. Alkohol, drog - rövid- és hosszútávú hatások az idegrendszerben
9. Tudatos feldolgozás zavarai
10. Szorongás, hangulatzavarok, depresszió
11. Szkizofrénia, negatív tünetek, hallucinációk, pszichopátiák, többszörös személyiség
12. Evés- és testképzavarok
13. Életkori sajátosságok - fejlődési rendellenességek, öregedés, demencia

Követelmények szorgalmi időszakban: 
Az előadásokon való jelenlét és aktív részvétel, két zárthelyi dolgozat a szorgalmi időszakban, mindkettőt minimum elégségesre teljesítve.
Pótlási lehetőségek: 
A szorgalmi időszak utolsó hetében, mindkét ZH pótolható és/vagy javítható.
Konzultációs lehetőségek: 
Előadások alatt/után, valamint heti rendszerességgel fogadóórán (később kihirdetett időpontban).
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Fonyó Attila: Élettan gyógyszerészhallgatók részére. Budapest, Medicina Kiadó, 2007.
Pléh - Kovács - Gulyás (szerk.): Kognitív idegtudomány. Budapest, Osiris Kiadó, 2003.
Márkus Attila: Neurológia pszichológia szakos hallgatóknak. Budapest, Akadémiai Kiadó, 2006.
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
10
Felkészülés zárthelyire: 
22
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
60
Ellenőrző adat: 
60
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Zimmer Márta
Beosztás: 
egyetemi adjunktus
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Kognitív Tudományi Tanszék
Név: 
Németh Kornél
Beosztás: 
PhD hallgató
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Kognitív Tudományi Tanszék
Név: 
Vakli Pál
Beosztás: 
PhD hallgató
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Kognitív Tudományi Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Racsmány Mihály
A tantárgy adatlapja PDF-ben: