BMETE80MFAF

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Nukleáris elektrodinamika
A tárgy angol címe: 
Nuclear Electrodynamics
A tárgy rövid címe: 
NukleárisElektrodinamika
2
0
0
v
Kredit: 
3
A tantárgy felelős tanszéke: 
Nukleáris Technikai Intézet
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Kis Dániel Péter
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2019.06.19.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2019.06.28.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Kvantumelmélet, magfizika
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
A tárgy szabadon választható a Fizikus MSc képzés hallgatói számára
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

Kovariáns perturbációszámítás, S-mátrix.
Kvantumtérelmélet alapjai, kvantált terek.
Elektomágneses sugárzás és anyag kölcsönhatása (pl.: deuteron fotodezintegrációja).
Elektron-atommag kölcsönhatás 1.: rugalmas szórás (Möller-potenciál).
Elektron-atommag kölcsönhatás 2.: rugalmatlan szórás.
Elektron-atommag kölcsönhatás 3.: kollektív gerjesztések.
Lézer-elektron-atommag csatolt folyamatok (esetleg).

Követelmények szorgalmi időszakban: 
nincs
Követelmények vizsgaidőszakban: 
szóbeli vizsga
Pótlási lehetőségek: 
A TVSZ szerint
Konzultációs lehetőségek: 
heti rendszerességgel
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
A.I. Akhiezer, A.G. Sitenko, V.K. Tartakovszkíi: Nuclear Electrodynamics
J.M. Eisenberg, W. Greiner: Nuclear Theory (Vol. 1-2)
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
28
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
34
Összesen: 
90
Ellenőrző adat: 
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Kis Dániel Péter
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Nukleáris Technikai Intézet
A tanszékvezető neve: 
Dr. Czifrus Szabolcs