BMETE91AM49

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
A web matematikája
A tárgy angol címe: 
Mathematics of the WWW
A tárgy rövid címe: 
AWebMatematikája
2
0
0
f
Kredit: 
2
Ajánlott/Kötelező előtanulmányi rend
1.Követelménytárgy kódja: 
BMEVISZAB01
1.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
AlgoritmusElm
2.Követelménytárgy kódja: 
BMETE95AM29
2.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
Valszám1
3.Követelménytárgy kódja: 
BMETE91AM42
3.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
Informatika1
A tantárgy felelős tanszéke: 
Algebra Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Rónyai Lajos
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi tanár
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2015.02.16.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2016.04.18.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Az algoritmuselmélet, a valószínûségszámítás és a lineáris algebra elemei.
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
TTK Matematika (BSc) képzés Adattudományi sávjának köt.vál. tárgya.
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

Keresés az interneten. A Page Rank definíciója. Markov láncok és bolyongás gráfokon.
A Page Rank átfogalmazása és két alkalmazás: Jeh--Widom-skálázás, személyre szabott keresés. Kleinberg módszere (a HITS algoritmus). Mátrixok szinguláris felbontása, gráfklaszterezés és a Kleinberg algoritmus.
Nevezetes gráfmodellek. Fokszámeloszlások vizsgálata. Kis világ modell. Web-es keresõrendszerek felépítése.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
Házi feladatok és beszámoló alapján
Pótlási lehetőségek: 
A TVSZ előírása szerint
Konzultációs lehetőségek: 
Igény szerint, az elõadóval egyeztetve
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Elektronikusan elérhető anyagok: http://www.ilab.sztaki.hu/~benczur/wwwmat.html
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
0
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
20
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
12
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
60
Ellenőrző adat: 
60
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Benczúr András
Beosztás: 
tudományos főmunkatárs
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
MTA SZTAKI
A tanszékvezető neve: 
Dr. Rónyai Lajos
A tantárgy adatlapja PDF-ben: