Fermionikus összefonódottság elmélet és a fekete lyuk/qubit megfelelés