Az ALLEGRO kísérleti gyorsreaktor tranzienseinek vizsgálata

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
PhD típus: 
Fizikai Tudományok Doktori Iskola
Év: 
2017/2018
Témavezető: 
Név: 
Czifrus Szabolcs
Email cím: 
czifrus@reak.bme.hu
Intézet: 
BME Nukleáris Technikai Intézet
Beosztás: 
Igazgató
Tudományos fokozat: 
PhD
Leírás: 

A negyedik generációs reaktortípusok egyike a gázhűtésű gyorsreaktor, melynek prototípusa várhatóan az ALLEGRO kísérleti reaktor lesz. A Nukleáris Technikai Intézetnél már több, mint egy évtizede foglalkozunk 4. generációs reaktortípusok reaktorfizikai és termohidraulikai elemzésével. Korábban a GoFastR projekt keretében, jelenleg a Nemzeti Nukleáris Kutatási Program és az ALLEGRO Roadmap nemzetközi együttműködés keretében vizsgáljuk egy olyan reaktorkoncepció elemeit, amely a későbbiekben engedélyeztethető és megépíthető lesz. A vizsgálatok során eddig a zónatervezés reaktorfizikai és termohidraulikai kérdéseivel foglalkoztunk. Fontos kérdésként merül fel, hogy a jelenleg tervezett (a későbbiekben várhatóan engedélyeztetésre javasolt) aktív zónák reaktordinamikai szempontból milyen viselkedést mutatnak egy esetleges üzemzavar során.

A doktori program során a hallgató feladata az ALLEGRO reaktor üzemzavari folyamatainak vizsgálata lesz. Ennek során először át kell tekinteni a szakirodalmat, hogy gyorsreaktorokra milyen típusú elemzési módszereket használnak. Fel kell térképezni a vizsgálandó tranziens-típusok körét. Meg kell tanulni a szükséges számítógépi programokat (MCNP, SCALE, APROS, RELAP). Fel kell építeni az ALLEGRO modelljét az alkalmazott kódokhoz. Meg kell határozni az elemzésekhez szükséges biztonsági paramétereket (pl. Doppler-együttható, tágulási tényező, üregtényező stb.). A megszaladásos üzemzavar vizsgálatára célszerű saját programot fejleszteni. Az APROS termohidraulikai rendszerkód alkalmas arra, hogy saját fejlesztésű reaktorfizikai programot csatoljanak hozzá. A programfejlesztés során törekedni kell a GPU alapú számításokra a nagy sebességigény miatt. A kutatás célja az, hogy az elvégzett elemzésekre támaszkodva el lehessen végezni a szükséges módosításokat a zónatervezés során és a biztonsági kritériumoknak megfelelő tervek szülessenek.

A doktori feladatban együttműködésben kell dolgozni cseh, szlovák és francia kollégákkal, valamint az MTA EK szakembereivel is.

Elvárások: 

Angol nyelvtudás, reaktorfizikai ismeretek, programozási ismeretek

Munkahely neve: 
BME Nukleáris Technikai Intézet